Gesloten voor aanvragen

Eureka-call Cell and Gene Therapy Zwitserland - Nederland

Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2024
Gepubliceerd op:
16 februari 2024

Werkt u als bedrijf of onderzoeksinstelling aan marktgerichte R&D-projecten met focus op het stimuleren van publiek-privaat onderzoek en innovatie binnen het thema Cell and Gene Therapy (cel- en gentherapie)? Wilt u daarbij samenwerken met partners in Nederland en Zwitserland? Dan is deze gezamenlijke call 'Cell & Gene Therapy Towards Clinical Practice' mogelijk iets voor u.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 12 februari 2024
09:00
Einddatum:
woensdag 5 juni 2024
12:00
60-70% subsidie voor onderzoeksactiviteiten en 40-60% voor ontwikkelingsactiviteiten
Totaal budget:
€ 2.000.000

De focus van deze oproep ligt op het stimuleren van publiek-private samenwerkingen in translationeel onderzoek en klinische ontwikkeling van cel- en gentherapieën. De nadruk ligt niet alleen op de klinische effectiviteit, maar ook op duurzaamheid en betaalbaarheid van de therapieën. Gezien de sectorbrede uitdaging van het verminderen van regelgevende obstakels, is het doel om het proces van ontwikkeling van cel- en gentherapie te versnellen. Hierdoor kunnen snellere, duurzame en kosteneffectieve therapieën de markt bereiken.

De oproep kent 2 fasen: geïnteresseerde Nederlands-Zwitserse consortia moeten uiterlijk 5 juni 2024 een projectvoorstel indienen. Deze projectvoorstellen worden beoordeeld en van feedback voorzien. Consortia met positief beoordeelde voorstellen worden uitgenodigd om een full project proposal in te dienen. De deadline voor indiening hiervan is 25 september 2024. 

Deze oproep voor projectvoorstellen sluit aan bij de wens om meer samen te werken aan de ontwikkeling van innovatieve therapieën.  

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke nationale instrumenten. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland stelt het TKI LSH (Health~Holland) voor de call PPS-toeslag beschikbaar, die het eerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen voor het ondersteunen van publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de inzet van deze middelen door Health~Holland gelden de PPS-toeslag subsidievoorwaarden.

Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt is € 2 miljoen. Mkb-ondernemingen en onderzoeksinstellingen krijgen 60-70% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 40-60% voor ontwikkelingsactiviteiten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt voor Eureka in Nederland. Wij ondersteunen Health~Holland bij de uitvoer van deze call en voeren de communicatie met het deelnemende Eureka-partnerland Zwitserland.

Voorwaarden

Er moet samengewerkt worden met minimaal één bedrijf en één onderzoeksorganisatie in Zwitserland, en één bedrijf en één onderzoeksorganisatie in Nederland. 

Daarnaast moeten het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Om voor financiering in aanmerking te komen, dient u eerst een pre-registratie in en in een later stadium een full project proposal. Alle details leest u in de oproeptekst (pdf, Engelstalig).

Het TKI LSH (Health~Holland) besluit over de inzet van de PPS-toeslagmiddelen. RVO heeft als Eureka-partner een ondersteunende rol op zich genomen in het aanvraagtraject en doet op verzoek van Health~Holland dienst als het loket voor het indienen. RVO analyseert de Nederlandse voostellen. De analyses legt RVO voor aan Health~Holland. Waar nodig schakelt Health~Holland een externe deskundige in voor aanvullend advies. Met deze informatie neemt Health~Holland de financieringsbeslissing en zet het PPS-toeslag in. Health~Holland beheert de projecten.

Na uw aanvraag

Uw projectvoorstel wordt zorgvuldig bekeken. Na positieve beoordeling werkt u samen met uw projectpartners de volledige aanvraag uit. Dit full project proposal dient u uiterlijk woensdag 25 september 2024 in bij RVO, Health~Holland en Innosuisse. Meer informatie over het indieningsproces van het full project proposal vindt u in de call tekst. 

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over deze Eureka-call, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseurs voor deze call: Niels van Leeuwen. Zijn contactgegevens staan vermeld in de call tekst. Of stuur een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?