Gesloten voor aanvragen

Eureka-clusters AI Call

Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022
Gepubliceerd op:
8 februari 2021

Wilt u met uw bedrijf uw internationale concurrentiepositie versterken? U kunt deelnemen aan een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. Het gaat daarbij om marktgericht/toegepast onderzoek.

Deze call is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

De Eureka Clusters AI Call (Artificial Intelligence - kunstmatige intelligentie) is een initiatief van de Eureka Clusters Celtic-Next, Euripides²-Xecs (voorheen PENTA), Eurogia, Itea4 en Smart, en de Eureka-landen Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Israël, Nederland, Spanje, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Singapore (vooralsnog als 3e land).

Met de AI Call stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren op AI met innovatieve partners uit genoemde landen. Voor hun projectdeelname ontvangen de deelnemers financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Budget

In Nederland is er een speciale RVO Internationaal Innoveren-tender voor AI-innovatieprojecten. De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget.

Het budget voor deze tender in 2021 is € 4 miljoen. Het maximale budget per Nederlands consortium is € 4 miljoen. Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10% en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten.

Voorwaarden

Voor financiële ondersteuning in Nederland is deelname van een Nederlands bedrijf verplicht. Bovendien ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 70% in 1 land).

De deelnemende Eureka-Clusters hechten er belang aan dat consortia voor indiening contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via Team IRIS.

Aanvragen

Deze call is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie rangschikt de projecten. Het consortium verdedigt haar projectaanvraag voor de adviescommissie op 9 november 2021. De hoogst gerangtschikte projecten ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput. De adviescommissie bestaat uit:

  • de heer G.F.M. Beenker (voorzitter);
  • de heer P. M. Coelen; mevrouw Hoedemaekers;
  • mevrouw S. Spreeuwenberg;
  • mevrouw Y. Tuin;
  • de heer L. Desimpelaere;
  • de heer M. de Lange.
Is aan uw AI-innovatieproject subsidie toegekend? Dan heeft u de volgende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.
 

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.
 

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u een vaststelling van uw subsidie aan. Dat doet u op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag moet u een eindverslag meesturen. Gebruik daarvoor het format dat u vindt op mijn.rvo.nl.
 
 
Bedraagt uw subsidie meer dan € 125.000? Dan moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek. Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden. In de subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring en een model hiervoor.

Meer weten?

Vragen over Eureka?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?