Gesloten voor aanvragen

Eureka-call waterstoftransportinfrastructuur

Gepubliceerd op:
1 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022

Bent u bezig met onderzoek en innovatie rond transportinfrastructuur voor waterstof? En wilt u daarbij samenwerken met één of meerdere partners uit België, Canada, Duitsland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje? Dan is dit initiatief van het Eurekanetwerk mogelijk iets voor u.

Deze oproep is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

De Eureka Call 'Green Hydrogen – European Infrastructure for transporting hydrogen' is een initiatief van de Eureka-landen België, Canada, Duitsland, Finland, Ierland, Portugal, Spanje en Nederland.

Met deze call stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D projecten uit te voeren over de transportinfrastructuur voor waterstof met innovatieve partners uit de genoemde landen. Voor hun projectdeelname ontvangen de projectdeelnemers financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.
De call staat open voor projectvoorstellen op het gebied van de infrastructuur voor het transport van waterstof.

U kunt projectvoorstellen indienen onder meer voor de volgende thema's: 

  • Hergebruik van gasinfrastructuur voor waterstof;
  • Grensoverschrijdende infrastructuur voor waterstof;
  • Hoger rendement bij transport en opslag;
  • Monitoring en controle;
  • IoT/sensoren/slimme meter;
  • Combinatie van mobile en stationaire infrastructuur.

Voor wie?

De oproep is voor bedrijven en kennisinstellingen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal één bedrijf uit Nederland en één bedrijf uit één van de andere 7 deelnemende landen. Kennisinstellingen kunnen als projectpartner deelnemen.

Budget

In Nederland is er een speciale Internationaal Innoveren-tender voor waterstoftransportinfrastructuur-innovatieprojecten. De internationaal gelabelde projectvoorstellen concurreren met elkaar voor het beschikbare budget.
Het budget voor deze tender is € 2 miljoen. De maximale subsidiebijdrage aan de Nederlandse deelnemer(s) is € 500.000 per project. Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun subsidiabele onderzoeksactiviteiten en 25% voor subsidiabele ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10 procentpunten. Kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun subsidiabele onderzoeksactiviteiten en 25% voor subsidiabele ontwikkelactiviteiten.

Voorwaarden

Het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband moeten voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Voor de details bekijkt u de call-tekst.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning in Nederland is de deelname van minimaal één Nederlands bedrijf verplicht. Bovendien ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 70% in een land).

We adviseren geïnteresseerde partijen voorafgaand aan de aanvraag contact op te nemen met de relevante financieringsorganisatie in hun land. In Nederland doet u dat via Team IRIS.

Aanvragen

Deze oproep is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt en wat u moet doen. 

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over deze Eureka-call, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseurs voor deze call: Achim Eberspächer of Arnold Meijer. De contactgegevens staan vermeld in de call tekst. Of stuur een e-mail naar Team IRIS.

Vragen over Eureka?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?