Innovatiemissies

Laatst gecontroleerd op:
25 juni 2024
Gepubliceerd op:
28 mei 2015

Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Wilt u snel de juiste contacten leggen in een land? Ga dan mee met één van onze innovatiemissies.

Vliegtuig_innovatiemissies

Tijdens innovatiemissies ontdekken we samen met u de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van innovatie. Ook werken we aan het verder uitbouwen en versterken van internationaliseringsactiviteiten van de topsectoren. Samen met u en het wereldwijde Innovatie Attaché netwerk en Landbouw Attaché Netwerk brengen wij uw kansen in kaart.

Voor wie?

Innovatiemissies zijn geschikt voor alle partijen die baat kunnen hebben bij internationale samenwerking om hun kennis- en concurrentiepositie te versterken. Denk aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden (ook regionaal, gemeentelijk).

Uitgaand en inkomend

Wij ondersteunen niet allen uitgaande missies, naar het buitenland dus, maar ook inkomende innovatiemissies. Bij een inkomende missie bezoekt een delegatie uit het buitenland Nederland. Lees meer over inkomende innovatiemissies.

Wat levert het u op?

Meegaan op innovatiemissie kan u in korte tijd veel voordelen bieden:

 • Ontmoet mogelijke partners op het gebied van innovatie en technologie.
 • Vergroot de naamsbekendheid van uw bedrijf.
 • Krijg inzicht in lokaal beleid en lokale investeringsprogramma’s.
 • Laat uw internationale netwerk groeien.
 • Krijg advies over een mogelijke aansluiting op internationale (financierings)programma’s.
 • Vergroot uw kennis over de stand van specifiek onderzoek in het doelland of een regio.

Wat gaat u doen?

Op het programma van een innovatiemissie staan:

 • Individuele gesprekken met voor u geselecteerde potentiële partners.
 • Interactieve sessies waarbij experts ingaan op ontwikkelingen die voor u relevant zijn en waarbij u potentiële partners kunt ontmoeten.
 • Netwerkevenementen waar u in een informele sfeer nog meer kennis opdoet en kunt netwerken met buitenlandse partners en de overige missiedeelnemers.
 • Bedrijfs- en projectbezoeken.
 • Verkennen lokaal beleid en lokale overheidsondersteuning in doelland.

Kosten

De kosten voor deelname aan een innovatiemissie zijn € 250 exclusief btw per persoon. Uw reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Jaarkalender innovatiemissies 2024

Hieronder vindt u per thema een overzicht van de innovatiemissies voor het komende jaar. Wilt u weten welke innovatiemissies binnenkort plaatsvinden? Bekijk dan onze agenda.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond deze innovatiemissies? Vul dan het interesseformulier innovatiemissies in. U krijgt van ons een seintje als u zich kunt inschrijven.

Innovatiemissies in de praktijk

“In Nederland zijn wij het enige bedrijf dat een verpakkingsproces van fotonicachips doet. Om te groeien is internationale samenwerking dus de enige optie. Tijdens de innovatiemissie naar Canada bezochten we bedrijven en onderzoeksinstituten. Dat heeft erin geresulteerd dat we partner zijn geworden bij het C2MI instituut dat nieuwe assemblageprocessen ontwikkelt en met partners als PHIX werkt om de productie op te schalen." 

Lees het verhaal van PHIX

Jeroen Duis
Commercieel directeur PHIX Photonics assembly

Jaarverslag 2023

Het Engelstalige jaarverslag geeft een overzicht van de verschillende innovatiemissies die wij in 2023 organiseerden. Het verslag laat een divers aanbod zien: zowel uitgaande- als inkomende (meestal digitale) missies, gedreven door verschillende sectoren.

Contact

Wij hebben experts in diverse technologievelden met zowel nationale als internationale netwerken. Het is afhankelijk van de missie en het thema welke adviseurs met hun netwerk deelnemen aan de missie. Bekijk met wie u het beste contact kunt opnemen.

Algemene voorwaarden

Voor de organisatie van, en deelname aan een innovatiemissie gelden algemene voorwaarden.

Bent u tevreden over deze pagina?