Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voortgang en afronding Eurostarsprojecten

Gepubliceerd op:
16 mei 2011
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

Voert u een Eurostarsproject uit of wilt u een Eurostarsproject afronden?

Op deze pagina vindt u aanvullende, specifieke informatie voor de uitvoering en afronding van Eurostarsprojecten.

Voortgang Eurostarsproject

Het Eurostars-secretariaat vraagt 2 keer per jaar aan de coördinator van het internationale project om een 'project progress report' aan te leveren. Het secretariaat stuurt hiervoor een modelrapportage. Als u de coördinator bent van het project, vult u dit formulier in namens alle projectpartners en stuurt u dit naar het Eurostars-secretariaat in Brussel. Als u een projectpartner bent, zal de projectcoördinator dit voor u verzorgen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) accepteert het internationale 'project progress report' als tussenrapportage voor het nationale subsidieproject. Wij hebben toegang tot de Eurostarsdatabase. Als er iets onduidelijk is over de Nederlandse projectactiviteiten, dan kunnen wij aanvullende vragen stellen aan de penvoerder van de Nederlandse subsidieaanvraag.

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Wij raden u aan dit eerst te bespreken met uw RVO-adviseur. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of –uitvoering moet u namelijk vooraf toestemming vragen bij het Eurostars-secretariaat.

Afronding Eurostarsproject

Aan het einde van het project vraagt het Eurostars-secretariaat alle projectpartners een 'final report' in te dienen. Het secretariaat stuurt hiervoor een modelrapportage. Deze partnerspecifieke eindrapportage stuurt u niet naar ons, maar rechtstreeks naar het Eurostars-secretariaat in Brussel. Wij hebben toegang tot de Eurostarsdatabase. Als er iets onduidelijk is, dan kunnen wij aanvullende vragen stellen.

Na afloop van het project wordt van alle industriële projectpartners verwacht dat zij meewerken aan evaluaties. Dit gaat via het invullen van partnerspecifieke 'market impact reports'.

Afronding Nederlandse subsidieaanvraag

Naast de inhoudelijke afronding van het project via het Eurostars-secretariaat, moet u het project ook financieel afronden bij RVO. Bij ons vraagt u vaststelling van de subsidie aan. Het hulpmiddel voor het berekenen van de projectkosten en subsidie verschilt. Het jaar waarin aan u subsidie is verleend vindt u in onze subsidieverleningsbrief. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon bij RVO.

Vaststellingsaanvraag

Onderdeel van het verzoek tot vaststelling van de subsidie is een inhoudelijk eindrapport. Wij accepteren hiervoor de partnerspecifieke 'final report(s)' van de Nederlandse project partner(s). Als er iets onduidelijk is, dan kunnen wij aanvullende vragen stellen. In sommige gevallen moet u het verzoek tot vaststelling eerder bij ons indienen, dan het Eurostars-secretariaat om de 'final report(s)' heeft gevraagd. In dat geval maakt u als penvoeder gebruik van het Nederlandse format voor de inhoudelijke eindrapportage. 

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Model eindrapportage (Word)
  • een controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000.

Vragen over Eurostars?

Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied, of mail afdeling Eurostars via eurostars@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?