Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten

Gepubliceerd op:
13 maart 2014
Laatst gecontroleerd op:
9 april 2024

Bent u mkb’er en werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Dien dan een aanvraag in voor een R&D-Samenwerkingsproject.

Looptijd

Startdatum:
dinsdag 11 juni 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 17 september 2024
17:00

Wat voor soort project kunt u indienen?

Een R&D-Samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, dat door minimaal 2 mkb’ers wordt uitgevoerd. 

Lees wat we bedoelen met industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Budget

Bij de MIT-regeling zijn er landelijke budgetten en/of budgetten per regio. Dit verschilt per MIT-instrument. Voor R&D-Samenwerkingsprojecten is zowel landelijk als regionaal budget beschikbaar.

Landelijk budget

Het landelijk budget is € 3.115.000, waarvan maximaal 50% voor grote R&D-Samenwerkingsprojecten is.

Regionaal budget

In de tabel hieronder vindt u het regionaal budget voor 2024.
 

Regionaal budget R&D-Samenwerkingsprojecten
Regio Bedrag
Regio Noord
Groningen, Friesland en Drenthe
€ 3.573.333
Regio Noordvleugel € 10.063.590
Flevoland € 939.590
Noord-Holland € 6.664.000
Utrecht € 2.460.000
Regio Oost € 6.000.000
Gelderland € 3.760.000
Overijssel € 2.240.000
Regio Zuid
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
€ 7.839.999
Regio Zuidvleugel
Zuid-Holland
€ 8.166.666

Kleine R&D-Samenwerkingsprojecten

Bij kleine R&D-Samenwerkingsprojecten zijn de subsidiabele kosten maximaal € 571.428. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

Grote R&D-Samenwerkingsprojecten

Bij grote R&D-Samenwerkingsprojecten zijn de subsidiabele kosten meer dan € 571.428. De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Voorwaarden

Voor alle R&D-Samenwerkingsprojecten gelden de volgende voorwaarden:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De deelnemers aan het R&D-Samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb'ers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een R&D-Samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Software in de MIT

Alleenstaande software zonder fysiek product komt niet in aanmerking voor de MIT. Er moet een directe interactie zijn tussen de te ontwikkelen software en het product. Software voor apps of platforms die alleen de toegang tot een dienst ondersteunen (bijvoorbeeld voor webwinkels), komen niet in aanmerking voor subsidie. Voor projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling en inzet van AI en daarmee aansluiten bij KIA6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI), is deze software-clausule niet van toepassing.

Rangschikkingscriteria

Wij handelen de aanvragen af volgens het tenderprincipe: wij beoordelen alle volledige aanvragen, die op tijd zijn ontvangen en voldoen aan diverse formele criteria. Alle aanvragen die voldoen aan deze formele criteria beoordelen wij daarnaast op basis van 4 rangschikkingscriteria. Voor elk criterium kan een project maximaal 25 punten krijgen.

Lees hieronder meer over de 4 rangschikkingscriteria:

 1. Vernieuwing
  De aanvraag krijgt meer punten naarmate er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst wordt verwacht.
 2. Economische waarde
  De aanvraag krijgt meer punten als er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het R&D-Samenwerkingsverband of de Nederlandse economie.
 3. Kwaliteit samenwerking
  De aanvraag krijgt meer punten naarmate de kwaliteit van de R&D-Samenwerking hoger is. Dit moet ten minste blijken uit hoe de deelnemers elkaar aanvullen, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie.
 4. Positieve impact
  De aanvraag krijgt meer punten als er meer positieve impact wordt gerealiseerd op de maatschappelijke thema’s, genoemd in de regeling.

Gebruik loketwijzer

Voor de MIT-regeling zijn er regionale loketten en een landelijk RVO-loket. Waar u uw aanvraag moet indienen, verschilt per MIT-instrument. U kunt onze loketwijzer gebruiken voor het bepalen van het juiste loket.

Uw aanvraag voorbereiden

Gebruik het model projectplan voor het aanvragen van MIT R&D Samenwerkingsprojecten. 

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie voor R&D-Samenwerkingsprojecten aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen?

Lees meer over het proces na uw aanvraag

MIT in de praktijk

Dankzij de MIT konden applicatieontwikkelplatform VIKTOR.ai dat nieuwe mogelijkheden creëert in de maritieme sector en maritiem ingenieursbureau C-Job risicoloos samenwerken en elkaar versterken.

Uitslagen en rangschikking tender 2023

De uitslag van de afgelopen R&D-tender is bekend. In totaal zijn er 23 voorstellen gerangschikt. 14 voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 3.114.722. Maximaal 50% van dit budget was beschikbaar voor grote R&D-projecten.

In het overzicht staan alle aanvragen, gesorteerd op volgorde van rangschikking.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?