Cumulatie of samenloop subsidies

Laatst gecontroleerd op:
30 april 2021
Gepubliceerd op:
30 maart 2011

Het komt soms voor dat een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen. Dit wordt ook wel cumulatie of samenloop genoemd.

Van cumulatie van subsidies is sprake wanneer meerdere subsidies worden verstrekt voor hetzelfde project. Hier zijn meestal meer bestuursorganen bij betrokken.

Subsidies stapelen is beperkt

Het Kaderbesluit EZK en LNV-subsidies beperkt de mogelijkheid van het stapelen van subsidies. Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere subsidies mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag van de subsidieregeling. Voor de niet EZ-regelingen geldt veelal een soortgelijke bepaling, óf in de subsidieregeling zelf óf in een kaderregeling.

Voorbeeld

Op basis van € 800.000 aan subsidiabele kosten en 50% subsidie, zou een subsidiebedrag van € 400.000 worden verleend. Maar de provincie verstrekt al 100.000 euro aan subsidie verstrekt voor hetzelfde project. Het te verlenen subsidiebedrag wordt verlaagd tot € 300.000. Als bij de vaststelling blijkt dat er cumulatie is, dan kan alsnog rekening worden gehouden met de andere subsidie(s).

Uitzonderingen mogelijk

Op bovenstaande regel zijn uitzonderingen mogelijk. In het algemeen geldt de cumulatiebepaling niet als de subsidie in de vorm van een basisfinanciering is voor onderzoeksorganisaties. Ook kunnen er afwijkende regels voor de subsidieregeling gelden. Informeer hier voor bij de subsidieregeling.

Een andere uitzondering betreft fiscale stimuleringsregelingen zoals WBSO en EIA. Fiscale stimulering wordt niet als een subsidie gezien en telt in principe niet mee bij cumulatie. Een subsidieregeling kan bepalen dat de fiscale steun ook geldt voor de cumulatie.

Uitsluiting van stapeling ook mogelijk

Een stapeling van subsidies kan ook worden uitgesloten. De subsidieregeling zelf kan hiervoor een uitsluitingsbepaling bevatten. Dit kan een reden zijn om de gevraagde subsidie te weigeren. Uitsluiting is vooral bedoeld om te voorkomen dat voor dezelfde projectkosten verschillende subsidies door hetzelfde bestuursorgaan worden verstrekt.
 
De subsidieverlening wordt geweigerd als een bestuursorgaan (hetzelfde of een ander) voor hetzelfde project subsidie heeft verleend, via een andere subsidieregeling. Welk orgaan en/of welke subsidie hier mee is uitgesloten, wordt specifiek door de subsidieregeling bepaald. Informeer hiervoor bij de subsidieregeling.

Vragen over cumulatie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?