Financiering - bijdrage door derde

Gepubliceerd op:
30 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
30 april 2021

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend op basis van een vast subsidiepercentage van de kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het project.

De aanvrager is verantwoordelijk voor de financiering van het resterende deel, ook wel eigen bijdrage genoemd. Het is mogelijk om naast subsidie ook een bijdrage van niet-overheden te krijgen. Deze bijdrage kan financieel zijn in de vorm van een soort sponsoring of in natura door bijvoorbeeld een machine of mensen voor het project beschikbaar te stellen.

Kaderbesluit staat beide vormen van financiering toe

In het Kaderbesluit EZk en LNV-subsidies zijn beide vormen van financiering zijn toegestaan. Belangrijk is dat de aanvrager werkt voor eigen rekening en risico. Is de bijdrage van een derde in de vorm van een opdracht of uitbesteding aan de subsidieontvanger? Dan is er geen sprake van eigen rekening en risico en wordt de bijdrage niet meegenomen in de subsidiabele kosten.

Vragen over de bijdrage door derde?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?