Open voor aanvragen

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Gepubliceerd op:
25 februari 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2022

Wilt u als mkb'er samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor u.

De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars.

Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies. Om bij het juiste loket in de provincie of RVO te komen, kunt u gebruik maken van de loketwijzer.

Missies en Sleuteltechnologieën

De MIT is in 2021 in lijn gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend.

Wij adviseren mkb'ers, die een project willen indienen, rekening te houden met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid. Voor de context van het beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) en voor voorbeelden kunt u zich oriënteren via de website topsectoren.nl.

Lees meer over de verschillende KIA's en hoe deze zijn uitgewerkt binnen de MIT-regeling in Bijlage 3.4.1 van de Staatscourant publicatie MIT-regeling.

Wijzigingen 2022

In 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd.

R&D-samenwerkingsprojecten en Artificiële Intelligentie (AI)

In 2022 is er een extra openstelling bij het RVO loket voor R&D samenwerkingsprojecten AI. Deze is bedoeld voor samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het thema AI van de digitale sleuteltechnologie (genoemd in paragraaf 5.a in de Bijlage 3.4.1 van de Staatscourant publicatie MIT-regeling).

Kennisvouchers

 • In 2022 kunt u 2 type vouchers aanvragen: kleine vouchers van € 5.250 en grote vouchers van € 9.000.
 • Het subsidiepercentage voor vouchers met een waarde van € 5.250  is verhoogd naar 70%.
 • Als ondernemers eenzelfde of soortgelijke kennisvraag hebben, geldt het volgende. Maximaal 3 ondernemers kunnen maximaal 3 kennisvouchers met dezelfde vraag indienen bij één kennisinstelling. De kennisinstelling krijgt dan een groter bedrag om de vraag te beantwoorden. Het antwoord wordt vervolgens gedeeld met aanvragende ondernemers.
 • Het subsidiepercentage voor grote vouchers met een waarde van € 9.000 is 40%.

Haalbaarheidsprojecten Duurzame visserij en aquacultuur

Er is in 2022 geen openstelling bij het RVO loket voor MIT Haalbaarheidsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur.

Indienen bij regionaal loket, tenzij

U dient in bij één van de regionale loketten. De loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.

Bij het RVO-loket kunt u alleen aanvragen indienen voor:

 • R&D-samenwerkingsprojecten AI, die passen binnen het thema AI;
 • R&D-samenwerkingsprojecten die regio-overschrijdend* zijn;
 • Kennisvouchers;
 • TKI-instrumenten.

* Een project is regio-overschrijdend, als de opgetelde projectkosten van de penvoerder en de deelnemers die in dezelfde regio als de penvoerder zijn gevestigd, minder dan 50% bedragen van de totale kosten.

Budget

Per instrument zijn er landelijke budgetten en budgetten per regio. Hieronder vindt u een overzicht met alle budgetten. Via de loketwijzer komt u bij het juiste loket. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

Landelijk budget (RVO-loket)

Instrument Budget
Kennisvouchers € 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten geen landelijk budget
R&D-samenwerking AI € 2,9 miljoen*

R&D-samenwerking regulier

€ 2.906.944**

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

* Voor MIT R&D samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen paragraaf 5.a (Digital Technologies: Artificiële Intelligentie) van de bijlage bij de regeling

** Waarvan ten hoogste 50% van het totale budget voor grote MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Regionaal budget (regionale loketten)

Regio Haalbaarheidsprojecten R&D-samenwerkingsprojecten
Regio Noord    
Groningen, Friesland en Drenthe € 5.146.666 € 2.000.000
Regio Noordvleugel    
Flevoland nog niet bekend nog niet bekend
Noord-Holland € 2.856.000 € 6.664.000
Utrecht € 850.000 € 2.460.000
Regio Oost € 3.344.000 € 7.016.000
Gelderland € 2.000.000 € 3.880.000
Overijssel € 1.344.000 € 3.136.000
Regio Zuid € 3.424.000 € 7.989.333
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland    
Regio Zuidvleugel € 4.220.000 € 9.860.000
Zuid-Holland € 4.220.000 € 9.860.000

MIT instrumenten: voorwaarden, aanvragen en afhandeling

De Loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.

De aanvraagperiodes voor de verschillende instrumenten zijn:

 • Kennisvouchers: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 1 november 2022
 • Haalbaarheidsprojecten: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 13 september 2022
 • R&D-samenwerkingsprojecten AI: aanvragen van 15 maart 2022 tot en met 10 mei 2022
 • R&D-samenwerkingsprojecten: aanvragen van 1 juni 2022 tot en met 13 september 2022
 • TKI-netwerkactiviteiten: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 1 juli 2022
 • TKI-innovatiemakelaars: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 1 juli 2022

Op de sluitingsdatum moet uw aanvraag uiterlijk 17:00 uur ingediend zijn.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Wilt u weten welke instrumenten de beste mogelijkheden voor ondersteuning van uw activiteiten geven? Lees meer over de verschillende instrumenten, de voorwaarden, het aanvragen en de afhandeling van eerder ingediende projecten:

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruikmaken van de MIT? Lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb'ers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT om hun ambitie of visie te verwezenlijken. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Wetten en regels

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Houd daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Vragen over de MIT-regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?