Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Gepubliceerd op:
25 februari 2013
Laatst gecontroleerd op:
8 november 2022

Wilt u als mkb'er samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor u.

De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars.

Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies. Om bij het juiste loket in de provincie of RVO te komen, kunt u gebruik maken van de loketwijzer.

Missies en Sleuteltechnologieën

De MIT is in 2021 in lijn gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend.

Wij adviseren mkb'ers, die een project willen indienen, rekening te houden met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid. Voor de context van het beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) en voor voorbeelden kunt u zich oriënteren via de website topsectoren.nl.

Lees meer over de verschillende KIA's en hoe deze zijn uitgewerkt binnen de MIT-regeling in Bijlage 3.4.1 van de Staatscourant publicatie MIT-regeling.

Wijzigingen 2022

In 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd.

Indienen bij regionaal loket, tenzij

U dient in bij één van de regionale loketten. De loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.

Bij het RVO-loket kunt u alleen aanvragen indienen voor:

 • R&D-samenwerkingsprojecten AI, die passen binnen het thema AI;
 • R&D-samenwerkingsprojecten die regio-overschrijdend* zijn;
 • Kennisvouchers;
 • TKI-instrumenten.

* Een project is regio-overschrijdend, als de opgetelde projectkosten van de penvoerder en de deelnemers die in dezelfde regio als de penvoerder zijn gevestigd, maximaal 50% bedragen van de totale kosten.

Budget

Per instrument zijn er landelijke budgetten en budgetten per regio. Hieronder vindt u een overzicht met alle budgetten. Via de loketwijzer komt u bij het juiste loket. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

MIT instrumenten: voorwaarden, aanvragen en afhandeling

De Loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.

De aanvraagperiodes voor de verschillende instrumenten zijn:

 • Kennisvouchers: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 1 november 2022
 • Haalbaarheidsprojecten: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 13 september 2022
 • R&D-samenwerkingsprojecten AI: aanvragen van 15 maart 2022 tot en met 10 mei 2022
 • R&D-samenwerkingsprojecten: aanvragen van 1 juni 2022 tot en met 13 september 2022
 • TKI-netwerkactiviteiten: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 1 juli 2022
 • TKI-innovatiemakelaars: aanvragen van 12 april 2022 tot en met 1 juli 2022

Op de sluitingsdatum moet uw aanvraag uiterlijk 17:00 uur ingediend zijn.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Wilt u weten welke instrumenten de beste mogelijkheden voor ondersteuning van uw activiteiten geven? Lees meer over de verschillende instrumenten, de voorwaarden, het aanvragen en de afhandeling van eerder ingediende projecten:

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruikmaken van de MIT? Lees het verhaal van Scope Cycling. Dankzij de MIT gebruikt de wereldtop van het wielrennen nu een van hun laatste uitvindingen.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Wetten en regels

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Houd daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?