Open voor aanvragen

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Gepubliceerd op:
25 februari 2013
Laatst gecontroleerd op:
1 juni 2023

Wilt u als mkb'er aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor u.

De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars.

Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies. Om bij het juiste loket in de provincie of RVO te komen, kunt u gebruik maken van de Loketwijzer.

Openingsdata 2023

Instrument Opent Sluit indieningsloket
R&D Samenwerking AI 21 maart 2023, 9:00 uur 9 mei 2023, 17:00 uur alleen landelijk - niet regionaal
Haalbaarheidsprojecten 4 april 2023, 9:00 uur 12 september 2023, 17:00 uur alleen regionaal - niet landelijk
Kennisvouchers 4 april 2023, 9:00 uur 31 oktober 2023, 17:00 uur alleen landelijk - niet regionaal
TKI-Innovatiemakelaars 4 april 2023, 9:00 uur 29 juni 2023, 17:00 uur alleen landelijk - niet regionaal
TKI-Netwerkactiviteiten 4 april 2023, 9:00 uur 29 juni 2023, 17:00 uur alleen landelijk - niet regionaal
R&D Samenwerking 6 juni 2023, 9:00 uur 12 september 2023, 17:00 uur regionaal (landelijk alleen bovenregionale projecten)

 

Missies en Sleuteltechnologieën

De MIT is in 2021 in lijn gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend.

Wij adviseren mkb'ers, die een project willen indienen, rekening te houden met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid. Voor de context van het beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) en voor voorbeelden kunt u zich oriënteren via de website topsectoren.nl.

Lees ook meer over Missiegedreven innovatie en topsectoren.

Lees meer over de verschillende KIA's en hoe deze zijn uitgewerkt binnen de MIT-regeling in Bijlage 3.4.1 van de Staatscourant publicatie MIT-regeling.

Indienen bij regionaal loket, tenzij

U dient in bij één van de regionale loketten. De Loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.

Bij het RVO-loket kunt u alleen aanvragen indienen voor:

  • R&D-samenwerkingsprojecten AI, die passen binnen het thema AI;
  • R&D-samenwerkingsprojecten die regio-overschrijdend* zijn;
  • Kennisvouchers;
  • TKI-instrumenten.

* Een project is regio-overschrijdend, als de opgetelde projectkosten van de penvoerder en de deelnemers die in dezelfde regio als de penvoerder zijn gevestigd, maximaal 50% bedragen van de totale kosten.

Budget

Per instrument zijn er landelijke budgetten en budgetten per regio. Hieronder vindt u een overzicht met de budgetten. Alle budgetten zijn onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant. Via de Loketwijzer komt u bij het juiste loket. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

MIT instrumenten

Wilt u weten welke instrumenten de beste mogelijkheden voor ondersteuning van uw activiteiten geven? Lees meer over de verschillende instrumenten, de voorwaarden, het aanvragen en de afhandeling van eerder ingediende projecten:

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruikmaken van de MIT? Lees het verhaal van Scope Cycling. Dankzij de MIT gebruikt de wereldtop van het wielrennen nu een van hun laatste uitvindingen.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Wetten en regels

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Houd daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?