Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)

Gepubliceerd op:
1 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2023

Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI)? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject op het thema AI. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Dit MIT-instrument is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Startdatum:
dinsdag 21 maart 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 9 mei 2023
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 3.550.000

Er is een digitale transformatie gaande in de samenleving en economie, onder andere als gevolg van AI. Mkb'ers hebben vaak niet voldoende actuele kennis en kunde op het gebied van AI in huis om de mogelijkheden ervan te benutten. Daarbij komt dat AI zelf ook nog sterk in ontwikkeling is. De tender MIT R&D-samenwerkingsprojecten op het thema AI ondersteunt deze ontwikkeling en draagt bij aan een sterke kennis- en innovatiebasis op het gebied van AI voor het mkb. Deze tender is onderdeel van het AiNed-programma.

Voorwaarden

U kunt voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot samenwerkingsproject. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden MIT R&D samenwerkingsprojecten.

Thema AI

AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken (definitie van de Europese Commissie).

  • In bijlage 3.4.1 paragraaf 5.a (Digital Technologies: Artificiële Intelligentie) staan de thema's waarop projecten in het kader van de MIT zich kunnen richten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, draagt het project bij aan de generieke ontwikkeling van AI door de inzet van 'machine learning' waaronder 'supervised learning' (gesuperviseerd leren), 'unsupervised learning' (ongesuperviseerd leren) en 'reinforcement learning' (bekrachtigingsleren).
  • Daarnaast moet de aanpak van het project oog hebben voor betrouwbare en mensgerichte AI. Betrokkenen bij de AI toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.
  • Het project biedt verder een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een samenwerkingsverband dat gericht is op het ontwikkelen van kennis en innovatie over AI.
    Lees meer over NL AIC en de toepassingsgebieden.

Na uw aanvraag

Uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de tender informeren wij u over de uitslag.

Heeft u subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten AI gekregen? Dan ontvangt u een voorschot van 90%. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat. Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Bij sommige projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

  • Duurt uw project korter dan 14 maanden? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.
  • Duurt uw project 14 maanden of langer? Dan moet u 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen. 

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Vaststelling aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u direct na de afronding doen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage is binnenkort online beschikbaar.

Bedraagt uw subsidie € 125.000 of meer? Dan moet u naast een eindrapportage ook een controleverklaring bijvoegen die is afgegeven door een accountant. Bij de Subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen. 

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Uitslagen en rangschikking tender 2023

De uitslag van de afgelopen R&D-tender Artificiële Intelligentie (AI) is bekend. In totaal zijn er 52 voorstellen gerangschikt. 16 voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 3.550.000.
In het overzicht staan alle aanvragen, gesorteerd op volgorde van rangschikking.

Bent u tevreden over deze pagina?