Open voor aanvragen

MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI) - Na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
20 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
19 maart 2024

Heeft u subsidie voor R&D-Samenwerkingsprojecten AI aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Lees dan verder over het proces na toewijzing.

Voorschot

Uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de tender informeren wij u over de uitslag.

Heeft u subsidie voor R&D-Samenwerkingsprojecten AI gekregen? Dan ontvangt u een voorschot van 90%. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat. Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Bij sommige projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

  • Duurt uw project korter dan 14 maanden? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.
  • Duurt uw project 14 maanden of langer? Dan moet u 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Vaststelling aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u direct na de afronding doen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage is binnenkort online beschikbaar.

Bedraagt uw subsidie € 125.000 of meer? Dan moet u naast een eindrapportage ook een controleverklaring bijvoegen die is afgegeven door een accountant. Bij de subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen. 

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Bent u tevreden over deze pagina?