Missiegedreven innovatie en topsectoren

Gepubliceerd op:
10 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
5 januari 2024

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die vragen om stevige oplossingen en succesvolle innovaties. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werken daarom samen in topsectoren aan deze 25 Missies voor de toekomst. Met toonaangevende innovatie en kennis over energie, voedsel, water, zorg en veiligheid. Deze missiegedreven samenwerking op innovatie noemen we de Innovatiehelix. U kunt hier ook van profiteren en impact maken. Zowel met technologische als met niet-technologische oplossingen.

De overheid zoekt partners die kansen zien en oplossingen ontwikkelen met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën. Van start-ups en mkb’ers tot beursgenoteerde bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

25 Missies voor de toekomst

De overheid en de topsectoren hebben 25 missies (ambitieuze doelen) opgesteld voor 5 maatschappelijke thema’s: 

  1. Energietransitie
  2. Circulaire economie
  3. Gezondheid en zorg
  4. Landbouw, water en voedsel
  5. Veiligheid

Elk thema werkt met een eigen Kennis & Innovatie Agenda (KIA). Er zijn ook 2 aparte agenda’s die dwars door en over alle thema’s heen lopen:

  • KIA Sleuteltechnologieën
  • KIA Maatschappelijk verdienvermogen

Sleuteltechnologieën 

Sleuteltechnologie is een verzamelnaam voor digitale innovaties die grote impact hebben op de manier waarop we leven, leren en innoveren. Bijvoorbeeld: kunstmatige intelligentie, fotonica, quantum- en nanotechnologie. Sleuteltechnologieën zijn belangrijk bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en kunnen een grote bijdrage leveren aan de toekomstbestendige Nederlandse economie.  

De komende jaren investeert het kabinet zelf ruim € 20 miljard, via bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds, rechtstreeks in innovatie en de bijbehorende (digitale) sleuteltechnologieën zoals fotonica, kunstmatige intelligentie, robotica en nanotechnologie. Voor meer richting in de inzet op sleuteltechnologieën komt het kabinet dit najaar met een Nationale Technologiestrategie.

Maatschappelijk Verdienvermogen 

De Kennis & Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen moet de opschaling van innovatie versnellen om zo tot grotere maatschappelijke impact te komen.

Lees meer over de 25 missies en de Kennis & Innovatie Agenda’s

Wat is het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid?

Financieringsmogelijkheden via RVO

Ziet u kansen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen? RVO ondersteunt ondernemers en de andere partners in de topsectoren met onder meer de volgende regelingen:

Ook kunt u meedoen aan een  SBIR (Small Business Innovation Research), een innovatiecompetitie die RVO uitvoert in opdracht van verschillende overheidsdiensten. U maakt kans de overheid als klant te krijgen. Openstaande oproepen vindt u op onze SBIR-pagina.

De energie- en klimaatinnovaties die de energietransitie versnellen en bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord, kunnen gebruikmaken van de TSE/Energie-Innovatie -regelingen

Wat doen topsectoren?

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. In topsectoren werken overheid, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties samen aan de opgaven voor Nederland. Dat doen zij door te bouwen aan hun innovatienetwerken, kennis te delen en in te zetten op de belangrijkste innovatieopgaven. Lees meer over de topsectoren

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?