Tijdelijk gesloten voor aanvragen

PPS Innovatie

Gepubliceerd op:
16 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 december 2023

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen programmasubsidie voor de uitvoering van het PPS-programma aanvragen. De TKI’s kunnen deze PPS-programmasubsidie gebruiken voor samenwerkingsprojecten en innovatieactiviteiten. De TKI's kunnen deze programmasubsidie vervolgens inzetten voor publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS-projecten).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
woensdag 1 november 2023
09:00
Einddatum:
zondag 31 december 2023
17:00
Het bedrag van de PPS-programmasubsidie verschilt per TKI

Voor wie?

Deze regeling richt zich op de 12 TKI’s, die op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staan.

Doel

De regeling heeft 2 doelen:

  1. publiek-private samenwerking (tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven) binnen de topsectoren stimuleren voor onderzoek dat op (middel)lange termijn maatschappelijk en economisch relevant is;
  2. onderzoek, dat gericht is op de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s), versterken en zo een bijdrage leveren aan de economisch en maatschappelijk relevante doelen van het missiegedreven innovatiebeleid.

Deelnemen aan een project in het PPS-programma

Wilt u als ondernemer of onderzoeksorganisatie samen met andere partijen in een publiek-privaat consortium werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de KIA’s?

Lees hoe u contact kunt opnemen met een TKI

Als deelnemer aan een project in het PPS-programma communiceert u met het TKI over uw project. Het TKI communiceert met ons over het hele programma.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden voor het inzetten van programmasubsidie.

Lees meer over deze voorwaarden

Na uw aanvraag

Bekijk hoe voor u als TKI het proces na de aanvraag verloopt: van het doorgeven van wijzigingen tot het aanvragen van vaststelling.

Proces na uw aanvraag

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?