Tijdelijk gesloten voor aanvragen

PPS Innovatie: Na uw aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
4 april 2024
Gepubliceerd op:
30 oktober 2023

U als TKI heeft PPS-programmasubsidie aangevraagd. Bekijk hoe u wijzigingen doorgeeft en vaststelling aanvraagt. 

Als het PPS-programma wijzigt

Zijn er essentiële wijzigingen in uw PPS-programma? Dan meldt u deze wijzigingen bij ons via het formulier ‘Wijzigingen doorgeven’. 

Essentiële wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

  • Inhoudelijke wijziging van het PPS-programma;
  • Vertraging in de uitvoering;
  • Begrotingswijzigingen van meer dan 25%;
  • Niet uitvoeren van delen van het programma;
  • Het TKI kan of gaat niet aan de verplichtingen voldoen;
  • Wijziging van aanvrager (bijvoorbeeld bij overname of opheffing van het TKI);
  • Faillissement of surseance van het TKI.

U stuurt het ingevulde formulier naar tki@rvo.nl.

Aanleveren en wijzigen projectinformatie

Heeft u subsidie toegekend gekregen? Dan kunt u als TKI de projecten, waarvoor u de programmasubsidie gaat gebruiken, aanmelden en wijzigen. U moet de projecten aanmelden binnen 18 maanden na de start van het PPS-programma. Het PPS-programma start op 1 januari van het betreffende subsidiejaar.

Vaststelling aanvragen

U als TKI vraagt binnen 13 weken na de einddatum van de programmasubsidie vaststelling van de subsidie aan. U kunt ook een deel van de programmasubsidie vaststellen. Het moet dan een set afgeronde projecten zijn.

Met uw (deel)vaststellingsaanvraag stuurt u een overzicht van de gerealiseerde inzet mee. Het format vindt u binnenkort op deze pagina. Ook levert u een eindrapport aan en een controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?