Topsectoren

Laatst gecontroleerd op:
9 juni 2022
Gepubliceerd op:
26 april 2022

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. In 10 topsectoren werken overheid, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties samen aan de opgaven voor Nederland. Deze manier van samenwerken noemen we de Innovatiehelix. Bundelt u ook uw innovatiekracht?

Topsectorenaanpak

Elke sector heeft een topteam waarin deze samenwerking terugkomt: met een boegbeeld uit die sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve mkb’er. Zij bundelen en sturen op de innovatiekracht die nodig is om de opgaven voor Nederland te beantwoorden. Zij doen dit door:

  • te bouwen aan netwerken;
  • innovatievraagstukken boven tafel te krijgen;
  • kennis te verspreiden;
  • in te zetten op de belangrijkste innovatieopgaven.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Binnen iedere topsector werken de partijen samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s plannen op basis van de innovatieopgaven. Zij vertalen die in Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s) die raken aan hun thema.

Doorsnijdende thema’s  binnen de topsectoren behandelen de innovatievraagstukken die voor meerdere sectoren van belang zijn. Bijvoorbeeld de Human Capital Agenda over het arbeidsmarkt- en scholingsvraagstuk voor de maatschappelijke opgaven van Nederland.

Aansluiten bij een topsector

U kunt zich als innovatiepartner aansluiten bij een of meerdere topsectoren. Dat kan als mkb’er, maar ook als  u vanuit de wetenschap bij innovatie betrokken bent. Iedere topsector heeft eigen mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken. Denk aan:

  • financiering van uw R&D-projecten (research & development);
  • inhoudelijk experts die vanuit de innovatieopgaven meedenken over uw beoogde innovatieproject;
  • het vinden van samenwerkingspartners. 

Ga naar de topsector van uw interesse en bekijk daar hun prioriteiten en mogelijkheden. Lees ook hoe u kunt samenwerken met de partners in de Innovatiehelix.

Ontdek de 10 topsectoren

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?