Open voor aanvragen

MIT: TKI-Netwerkactiviteiten

Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2024
Gepubliceerd op:
13 maart 2014

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb'ers bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties? Vraag dan subsidie aan voor netwerkactiviteiten.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 9 april 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 2 juli 2024
17:00
Totaal budget:
€ 2.200.000
Aanvullende informatie:
Dit betreft een gecombineerd budget voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars.

Alleen landelijk budget

Bij de MIT-regeling zijn er landelijke budgetten en/of budgetten per regio. Dit verschilt per MIT-instrument. Voor TKI-Netwerkactiviteiten is alléén landelijk budget beschikbaar.

Voorwaarden

  • Alleen de kosten voor diensten die aan derden zijn uitbesteed (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc.) worden voor 100% vergoed.
  • Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactiviteit.
  • De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar.
  • De netwerkactiviteiten en de resultaten die hieruit voortkomen, zijn voor iedere mkb'er zonder onderscheid toegankelijk.

Let op: alleen de TKI's in onderstaande tabel kunnen een aanvraag indienen. Dit is vastgelegd in Tabel 122 Overzichtstabel TKI's van Bijlage 5: Subsidieoverzicht.

Statutaire naam  KVK-nummer
Stichting TKI Agri&Food 55824315
Stichting TKI ICT 90797612
Stichting TKI Groene Chemie en Circulariteit 61187550
Stichting TKI CLICKNL  55937446
Stichting TKI Energie  64826317
Stichting TKI HTSM  55960340
Stichting Life Sciences Health - TKI 27380989
Stichting TKI Logistiek  56075774
Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen  65455908
Stichting TKI Maritiem  55953212
Stichting TKI Deltatechnology  55941834
Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology 55960537

Gebruik Loketwijzer

Voor de MIT-regeling zijn er regionale loketten en een landelijk RVO-loket. Waar u uw aanvraag moet indienen, verschilt per MIT-instrument. Voor TKI-Netwerkactiviteiten kunt u alléén een aanvraag indienen bij het landelijk RVO-loket. U kunt altijd onze loketwijzer gebruiken voor het bepalen van het juiste loket.

Aanvragen

U kunt de MIT TKI-Netwerkactiviteiten aanvragen vanaf 9 april 2024, 9:00 uur tot en met 2 juli 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie voor TKI-Netwerkactiviteiten aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen?

Lees meer over het proces na uw aanvraag

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?