Waterstof internationaal

Gepubliceerd op:
25 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2023

Waterstof is een duurzame energiedrager die belangrijk is voor het realiseren van een klimaat-neutrale energievoorziening. Bovendien biedt waterstof economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

International Clean Energy Partnership (ICEP) zet zich in om de Nederlandse waterstofsector internationaal goed te positioneren.

Gunstige uitgangspositie

Nederland heeft een gunstige uitgangspositie die te danken is aan:

 • een goed ontwikkelde gasinfrastructuur;
 • kennis van en ervaring met waterstof (onder andere door de aanwezigheid van grote chemische industrie);
 • veel potentie voor grootschalige opslag van waterstof;
 • grote uitrol van windenergie op zee (21 GW rond 2030, 50 GW in 2040) met kansen voor integratie met waterstof;
 • een sterke maakindustrie; en
 • belangrijke havens en transportcorridors.

De internationale ontwikkelingen gaan snel. Dit wordt ook duidelijk uit het waterstofrapport van het Internationaal Energie Agentschap (pdf) (IEA, oktober 2021). Er is een sterke indicatie dat er een wereldmarkt voor duurzame waterstof (en daarmee voor hernieuwbare energie) kan ontstaan.

De internationale kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven komen ook heel duidelijk naar voren in het waterstofrapport van de FME (pdf) (FME, oktober 2019). Dit rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Conclusie uit dit rapport is dat waterstof als energiedrager een van de grote beloftes is voor een succesvolle energietransitie én voor de Nederlandse economie. En dat waterstoftechnologie de potentie heeft om een zeer belangrijk exportproduct van Nederland te worden.

Nederlandse schone waterstoftechnologieën

Bekijk de Engelstalige video over de Nederlandse schone waterstoftechnologieën.

Vele projecten

Er gebeurt al veel op het gebied van waterstof als energiedrager:

 • De Nederlandse waterstofsector heeft een routekaart voor het Nationaal Waterstof Programma opgesteld; 
 • Er is een portfolio van meer dan 150 waterstofprojecten. Onder grote projecten worden de eerste financiële investeringsbeslissingen (FID's) genomen; 
 • Waterstof komt voor in de plannen van alle industriële clusters; 
 • Er wordt een tankinfrastructuur uitgerold en een gasleidingeninfrastructuur ontwikkeld (Gasunie werkt aan de hydrogen backbone die de Nederlandse havens met alle grote industriële clusters verbindt, met een koppeling naar naburige landen);
 • Er zijn diverse projecten in de gebouwde omgeving;
 • De havens bereiden zich voor op grootschalige import van waterstof; en
 • Stakeholders - van Greenpeace tot Air Liquide - hebben zich verenigd in een waterstofcoalitie.

En er staan nog veel projecten gepland, waaronder ook van grote buitenlandse bedrijven zoals Engie en Equinor die Nederland beschouwen als voorloper.

International Clean Energy Partnership (ICEP)

Nederland werkt hard om koploper te zijn in de toekomstige wereldwijde waterstofmarkt. Onze kennis, ervaring en inzet laten dat zien. Sommige Nederlandse bedrijven hebben al meer dan 15 jaar ervaring, en de Nederlandse maakindustrie is beroemd.

In het handelsbeleid geven we aandacht aan de export van Nederlandse waterstofkennis en -kunde en het aantrekken van buitenlandse investeringen door bedrijven in de waterstofketen. Hierbij leveren we proactieve publieke ondersteuning bij de internationalisering van waterstof. ICEP ondersteunt en verbindt publiek en privaat in binnen- en buitenland om kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op de internationale waterstofmarkt te benutten. ICEP doet dat onder meer in samenwerking met de sector via het Platform Waterstof Internationaal.

Internationale waterstofgids

Met de Engelstalige waterstofgids 'Excelling in Hydrogen' zoekt de Nederlandse waterstofsector naar internationale samenwerkingen en handel. Het laat het buitenland zien welke ervaringen en oplossingen Nederland heeft op het gebied van waterstof. Zo tonen we de innovatiekracht van de Nederlandse waterstofsector. De gids wordt verspreid onder het internationale netwerk van de Rijksoverheid om de Nederlandse waterstofsector internationaal onder de aandacht te brengen. 

De gids is het resultaat van een publiek-private samenwerking binnen het ICEP-programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Het is gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en partners FME, Topsector Energie en TKI Nieuw Gas.

Jaarlijks is er een update van de gids. De versie van 2023 van de gids bevat bijna 200 Nederlandse bedrijven en organisaties uit de waterstofsector. Ontbreekt uw bedrijf in de huidige gids? En wilt u dat uw bedrijf in de volgende versie van de gids komt te staan? Neem dan contact op met FME via hydrogen@fme.nl.

Platform Waterstof Internationaal

In 2021 is het Platform Waterstof Internationaal (PWI) opgericht door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en FME, in samenwerking met Topsector Energie, NWBA, New Energy Coalition en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Medio 2022 meldden zich al meer dan 100 organisaties aan bij het PWI.

Het PWI is een platform waarin publiek en privaat samenwerken en informeel kunnen schakelen. Het heeft als doel om:

 • de Nederlandse waterstofsector te informeren over de ontwikkelingen op buitenlandse markten, studies, evenementen en bezoeken;
 • publiek-privaat goed met elkaar in beeld te brengen; en
 • gezamenlijk de Nederlandse sterktes zichtbaar te maken in binnen- en buitenland.

Tip: bekijk internationale kansen op het PWI

Het Platform Waterstof Internationaal (PWI) biedt ook inzicht in de kansen op buitenlandse waterstofmarkten. Bekijk het overzicht van 21 kansrijke waterstoflanden en ontdek uw mogelijkheden!

Bekijk kansrijke waterstoflanden op het PWI

Het PWI-team bij RVO, FME en het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen Nederlandse waterstofbedrijven proactief met internationale doelen. Er wordt daarbij nadrukkelijk gekeken naar de behoeftes van de Nederlandse waterstofsector. Inzet van het PWI richt zich onder meer op:

 • handels- en innovatiemissies;
 • conferenties en beurzen;
 • b2b-matchmaking;
 • ondersteuning bij het verkennen van potentiële waterstofmarkten en bij internationale samenwerking tussen partijen; 
 • het samenbrengen en ondersteunen van Nederlandse waterstofbedrijven en belangrijke stakeholders uit de internationale waterstofsector.

Wilt u inzicht in de laatste ontwikkelingen, onderzoeken en kansen op buitenlandse markten op het gebied van waterstof? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van het PWI en volg het PWI op LinkedIn.

Video: Handelsmissie Groene Waterstof Chili 2022

Bekijk hieronder een sfeerimpressie van de handelsmissie Groene Waterstof naar Chili in 2022, een van de vele missies die PWI organiseerde.

Leden van het PWI ontvangen maandelijks een nieuwsbrief met de belangrijkste internationale waterstofkansen. Deze kansen vindt u ook op de LinkedIn-pagina van het PWI.

Alle organisaties die internationaal zaken (willen) doen op het gebied van waterstof zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het PWI. U neemt hiervoor contact op met het PWI platform.

Meer weten?

Meer weten?

Heeft u nog vragen over ICEP?  Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?