Waterstof internationaal

Gepubliceerd op:
25 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2022

Waterstof is een duurzame energiedrager die belangrijk is voor het realiseren van een klimaat-neutrale energievoorziening. Bovendien biedt waterstof economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

International Clean Energy Partnership (ICEP) zet zich in om de Nederlandse waterstofsector internationaal goed te positioneren.

Gunstige uitgangspositie

Nederland heeft een gunstige uitgangspositie die te danken is aan:

 • een goed ontwikkelde gasinfrastructuur;
 • kennis van en ervaring met waterstof (onder andere door de aanwezigheid van grote chemische industrie);
 • veel potentie voor windenergie op zee;
 • een sterke maakindustrie; en
 • belangrijke havens en transportcorridors.

De internationale ontwikkelingen gaan snel. Dit wordt ook duidelijk uit het waterstofrapport van het Internationaal Energie Agentschap (pdf) (IEA, oktober 2021). Er is een sterke indicatie dat er een wereldmarkt voor duurzame waterstof (en daarmee voor hernieuwbare energie) kan ontstaan.

De internationale kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven komen ook heel duidelijk naar voren in het waterstofrapport van de FME (pdf) (FME, oktober 2019). Dit rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Conclusie uit dit rapport is dat waterstof als energiedrager een van de grote beloftes is voor een succesvolle energietransitie én voor de Nederlandse economie. En dat waterstoftechnologie de potentie heeft om een zeer belangrijk exportproduct van Nederland te worden.

Nederlandse schone waterstoftechnologieën

Bekijk de Engelstalige video over de Nederlandse schone waterstoftechnologieën.

Vele projecten

Er gebeurt al veel op het gebied van waterstof als energiedrager.

 • De Nederlandse waterstofsector heeft het werkplan voor het Nationaal Waterstof Programma opgesteld.
 • Nederlandse regio's hebben routekaarten opgesteld.
 • Waterstof komt voor in de plannen van alle industriële clusters.
 • Er wordt een tankinfrastructuur uitgerold en een gasleidingeninfrastructuur ontwikkeld.
 • Er zijn projecten in de gebouwde omgeving; en
 • Stakeholders - van Greenpeace tot Air Liquide - hebben zich verenigd in een waterstofcoalitie.

En er staan nog veel projecten op stapel, waaronder ook van grote buitenlandse bedrijven zoals Engie en Equinor die Nederland beschouwen als voorloper.

International Clean Energy Partnership (ICEP)

Nederland werkt hard om koploper te zijn in de toekomstige wereldwijde waterstofmarkt. Onze kennis, ervaring en inzet laten dat zien. Sommige Nederlandse bedrijven hebben al meer dan 15 jaar ervaring, en de Nederlandse maakindustrie is beroemd.

In het handelsbeleid geven we aandacht aan de export van Nederlandse waterstofkennis en -kunde en het aantrekken van buitenlandse investeringen door bedrijven in de waterstofketen. Hierbij leveren we proactieve publieke ondersteuning bij de internationalisering van waterstof. ICEP ondersteunt en verbindt publiek en privaat in binnen- en buitenland om kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op de internationale waterstofmarkt te benutten.

Internationale waterstofgids

Met de Engelstalige waterstofgids 'Excelling in Hydrogen' zoekt de Nederlandse waterstofsector naar internationale samenwerkingen en handel. Het laat het buitenland zien welke ervaringen en oplossingen Nederland heeft op het gebied van waterstof. Zo tonen we de innovatiekracht van de Nederlandse waterstofsector.

De gids is het resultaat van een publiek-private samenwerking binnen het ICEP-programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Het is gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en partners FME, Topsector Energie en TKI Nieuw Gas.

Op dit moment werken we aan de 2022 update van de gids. Ontbreekt uw bedrijf in de huidige gids? En wilt u dat uw bedrijf in de volgende versie van de gids komt te staan? Neem dan contact op met FME via hydrogen@fme.nl.

Platform Waterstof Internationaal

In 2021 is het Platform Waterstof Internationaal (PWI) opgericht door het ministerie van Buitenlandse Zaken, RVO en FME, in samenwerking met Topsector Energie, NWBA, New Energy Coalition en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het PWI is een platform waarin publiek en privaat samenwerken en informeel kunnen schakelen. Het heeft als doel om:

 • de Nederlandse waterstofsector te informeren over de ontwikkelingen op buitenlandse markten, studies, evenementen en bezoeken;
 • publiek-privaat goed met elkaar in beeld te brengen; en
 • gezamenlijk de Nederlandse sterktes zichtbaar te maken in binnen- en buitenland.

Wij nodigen alle organisaties die internationaal zaken (willen) doen op het gebied van waterstof van harte uit om deel te nemen aan het PWI. U kunt hiervoor contact opnemen met het PWI platform.

Meer weten?

Meer weten over ICEP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?