Windenergie op zee

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2024
Gepubliceerd op:
23 oktober 2019

Het Nederlandse deel van de Noordzee biedt ruimte voor windparken. In een aantal windenergiegebieden op zee zijn al windparken in bedrijf.  In andere windenergiegebieden mogen bedrijven nieuwe windparken bouwen. Wij organiseren de aanvraagprocedure (tender) voor de vergunningen voor de bouw en exploitatie van nieuwe windparken.

Windenergie op zee

Wat levert windenergie op zee op?

Wat levert windenergie op zee op? Wat zijn de impact en ontwikkelingen van windenergie op zee? Hoe proberen we de negatieve impact zoveel mogelijk te beperken? En waarom zijn windparken op zee onmisbaar voor het verduurzamen van Nederland?

Plannen windenergie op zee

Wind op zee is een van de belangrijkste pijlers van het klimaatbeleid. Het is onmisbaar in het realiseren van een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

Windparken in voorbereiding

In de Noordzee komen kavels vrij voor nieuwe windparken. Ontwikkelaars kunnen via een tender een vergunning aanvragen voor de bouw en exploitatie van een windpark en daarbij een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT. Bekijk de tenders:

Windparken in aanbouw

Op een aantal plaatsen in de Noordzee worden momenteel windparken gebouwd. De Nederlandse overheid heeft vergunning verleend voor de bouw van een aantal windparken in de Noordzee.

Windparken in bedrijf

Een deel van onze energie komt van windturbines in de Noordzee. Bekijk welke windparken elektriciteit leveren aan het Nederlandse net:

Onderzoeken

Wij voeren verschillende soorten onderzoek uit in de windenergiegebieden. Daarmee brengen we de grond en wind- en wateromstandigheden in kaart. Ontwikkelaars van windparken kunnen de gecertificeerde data uit deze onderzoeken gebruiken bij het aanvragen van een vergunning en het ontwerp van het windpark. Bekijk onze onderzoeken:

Wet- en regelgeving

Wilt u weten wat de regels zijn voor het aanwijzen van een locatie voor windparken op de Noordzee? Of wilt u weten wat wel en niet mag bij de bouw, exploitatie en de aansluiting op het elektriciteitsnet? Bekijk de Nederlandse wet- en regelgeving over windenergie op zee:

Inspraak

Wilt u meepraten of meedenken over een windpark op de Noordzee of de verbinding met het elektriciteitsnet? Of wilt u een zienswijze indienen over een besluit? Bureau Energieprojecten ondersteunt bij de officiële inspraakprocedure.

Innovatie op de Noordzee

Op de Noordzee vinden al veel activiteiten plaats: het winnen van olie en gas, zeevaart en het vangen van vis. Ook wekken we duurzame energie op via windturbines. Maar er is ook ruimte voor nieuwe ideeën en innovaties.

Internationaal ondernemen

Levert u als Nederlandse onderneming producten en diensten op het gebied van duurzame energie? En wilt u uw exportkansen maximaal benutten? Werk samen met de Nederlandse overheid, ambassades, brancheorganisaties en het bedrijfsleven.

Vragen over windenergie op zee?

Bent u tevreden over deze pagina?