Nieuwe windparken op zee

Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024
Gepubliceerd op:
2 juni 2021

In 2050 willen we dat onze energievoorziening klimaatneutraal is. Dit betekent dat de manier waarop wij energie gebruiken niet bijdraagt aan klimaatverandering. Het opwekken van windenergie op zee is hierbij onmisbaar. Maar hoeveel willen we precies opwekken? En wanneer realiseren we de nieuwe windparken om onze doelstellingen te halen?

Doelstelling

Eind 2032 wil het kabinet 21 gigawatt (GW) aan windenergie op zee hebben staan. Dan leveren deze windparken 16% van de energie die we in Nederland nodig hebben. Dat staat gelijk aan ongeveer 75% van ons huidige elektriciteitsverbruik. Hiermee levert windenergie op zee een grote bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Doordat Nederland verduurzaamt, neemt ons elektriciteitsverbruik toe. We gebruiken steeds meer elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Windenergie op zee levert 'schone' elektriciteit en daarom hebben we hier ook in de toekomst veel van nodig. Het kabinet richt zich op de opwek van ongeveer 50 GW windenergie op zee in 2040. En ongeveer 70 GW in 2050.

Routekaart windenergie op zee

De Routekaart windenergie op zee laat zien waar windparken liggen of komen. En welke windenergiegebieden op zee aangewezen zijn voor nieuwe windparken in de toekomst. In de Kamerbrief van 26 april 2024 staat de planning voor windparken op zee. U ziet in de tabel hieronder wanneer we een vergunning uitgeven voor deze windparken. En wanneer de toekomstige ontwikkelaar het windpark dan waarschijnlijk in gebruik neemt. Ook de windparken op zee die nu al in aanbouw zijn, vindt u in de tabel.

Planning windparken op zee
Geïnstalleerd
vermogen
Windenergie-
gebied, kavel(s)
Vergunning-
procedure
(Verwachte) ingebruik-
name windpark
0,76 GW Hollandse Kust (west), kavel VI 2022 2026-2027
0,76 GW Hollandse Kust (west), kavel VII 2022 2027
Ongeveer 2 GW IJmuiden Ver, kavel Alpha Q1 2024 Q3 2029
Ongeveer 2 GW IJmuiden Ver, kavel Beta Q1 2024 Q4 2029
Ongeveer 2 GW IJmuiden Ver, kavel Gamma Q3 2025 Q2 2031
Ongeveer 2 GW Nederwiek (zuid), kavel I Q3 2025 Q4 2030
Ongeveer 2 GW Nederwiek (noord), kavel II Q2-Q4 2026 Q2 2032
Ongeveer 2 GW Nederwiek (noord), kavel III Q2-Q4 2026 Q4 2031
Ongeveer 2 GW Doordewind, kavel I Q1-Q2 2027 Q4 2032
Ongeveer 0,7 GW Ten noorden van de Waddeneilanden, kavel I 2027 2033
Ongeveer 0,7 GW Hollandse Kust (west), kavel VIII Nog te bepalen Nog te bepalen

Nieuwe windenergiegebieden

Omdat windenergie op zee ook na de voltooiing van de huidige routekaart doorgroeit, kijken we nu al naar nieuwe windenergiegebieden. In deze windenergiegebieden kan het kabinet kavels aanwijzen voor de bouw van windparken na 2033. Het aanwijzen van deze nieuwe windenergiegebieden doet het kabinet in de zogenaamde 'Partiële herziening van het Programma Noordzee'. Dit is een aanvulling op het Programma Noordzee 2022-2027. De nieuwe partiële herziening verwachten we in het 3e kwartaal van 2025.

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

Meer weten?

Er zijn ook plannen voor de energie-infrastructuur op zee en de aanlanding van windenergie (van zee naar land). Meer informatie hierover vindt u op onderstaande pagina's.

In de onderstaande documenten leest u meer over de visie van het kabinet voor windenergie op zee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?