Energie-infrastructuur op zee

Gepubliceerd op:
8 april 2024

Welke infrastructuur op de Noordzee is nodig voor de plannen voor windenergie op zee na 2030? Dit leest u in het Energie Infrastructuur Plan Noordzee. De eerste versie van dit plan is waarschijnlijk in het 2e kwartaal van 2024 klaar.

Om welke infrastructuur gaat het?

Om de energie van de nieuwe windparken op zee naar land te transporteren is infrastructuur op zee nodig. Omdat het kabinet verwacht dat Nederland een deel van de opgewekte elektriciteit na 2030 omzet in waterstof, moet de infrastructuur ook waterstof kunnen transporteren. Daarom komen er 'energiehubs' die hier rekening mee houden in de nieuwe windenergiegebieden.

Wat zijn energiehubs?

Energiehubs op zee zijn knooppunten waar de opgewekte windenergie samenkomt. Daarna transporteren kabels en pijpleidingen de windenergie in de vorm van elektriciteit of waterstof naar land. Ook is het mogelijk de hubs te verbinden met andere Noordzeelanden.

Energie Infrastructuur Plan Noordzee

Voor de nieuwe windenergiegebieden kijken we in welke vorm we de opgewekte energie het beste aan land kunnen brengen. Hiervoor stelt de overheid het Energie Infrastructuur Plan Noordzee (EIPN) op. 

Het EIPN geeft u een beeld van:

 • de ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is voor windenergie op zee in de periode 2030 tot 2050;
 • de besluitvorming over de energie-infrastructuur op zee als het gaat om:
  • rolverdeling;
  • marktordening (regels, wetten en voorwaarden om actief te zijn in deze sector);
  • wettelijke instrumenten van de overheid;
 • de mogelijke productie van waterstof op zee en scenario’s voor het hergebruiken van bestaande gasinfrastructuur voor waterstoftransport;
 • de verbinding tussen infrastructuur voor elektriciteit en infrastructuur voor waterstof. Niet alleen naar het Nederlandse vasteland, maar ook naar (energiehubs op zee van) de Noordzeelanden om ons heen.

Kijk onze webinars terug

In 2023 organiseerden we 2 webinars over het Energie Infrastructuur Plan Noordzee en het aan land brengen van windenergie op zee. 

 • Kijk het webinar van 9 november 2023 terug
  Hierin vertelden we u over de voortgang van de 2 aanlandingsprogramma’s Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) en het Programma Aanlanding Wind Op Zee (PAWOZ-Eemshaven). Deze programma’s werken aan het aan land brengen van de windenergie die we op zee opwekken. Ook presenteerden we u het eerste advies van de adviesbureaus voor het Energie Infrastructuur Plan Noordzee.

Workshop

Op 23 februari 2024 organiseerden we een workshop met een aantal marktpartijen. Hierin bespraken we 2 mogelijke constructievormen voor een energiehub op de Noordzee: een platform of een 'energie-eiland'.

Planning

In het eerste kwartaal van 2024 volgt de eerste versie van het Energie Infrastructuur Plan Noordzee. In deze eerste versie van het plan leest u over:

 • een strategische visie op de energie-infrastructuur op zee;
 • het mogelijke hergebruik van bestaande aardgasleidingen;
 • de mogelijke constructievormen van een energiehub op zee;
 • de toekomstige marktordening;
 • de eerste realisatieagenda van het plan. Hierin staat welke energie-infrastructuur waar en wanneer nodig is.

Meer weten?

Vragen over windenergie op zee?

Stuur ons een e-mail: woz@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?