Internationale samenwerking - windenergie op zee

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2021

In samenwerking met de andere Noordzeelanden voert Nederland onderzoek uit naar de mogelijkheden om met elkaar grensoverschrijdende energieprojecten te realiseren.

Multilateraal: North Sea Energy Cooperation (NSEC)

Binnen de North Seas Energy Cooperation (NSEC) werken 8 Europese lidstaten, waaronder Nederland, samen aan de ontwikkeling van wind op zee en transportinfrastructuur. Met als doel de kosten en ruimtebehoefte van toekomstig grootschalige en grensoverschrijdende energieprojecten op zee te verminderen.

Meer informatie over de NSEC-lidstaten en het werkprogramma is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Bilateraal: MOU DK-NL

Denemarken is een van de eerste lidstaten met concrete plannen voor een grootschalig grensoverschrijdend energieproject op de Noordzee. Dit gaat om een energie-eiland met mogelijke verbindingen naar verschillende Noordzeelanden. Hier liggen kansen voor Nederland, denk hierbij aan:

  • het vergroten van de interconnectiecapaciteit voor een betere leveringszekerheid van ons energiesysteem.
  • mogelijke samenwerking met onze nationale plannen voor infrastructuur op zee ten noorden van Nederland
  • eventuele kansen op het gebied van waterstof.

In een tweezijdige overeenkomst hebben de Deens en Nederlandse overheid afgesproken hierin samen op te trekken. De nationale hoogspanningsnetbeheerders Energinet en TenneT zijn gevraagd om samen nader onderzoek te doen in het kader van het North Sea Wind Power Hub Programma.

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?