Internationale samenwerking voor windenergie op zee

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
2 juni 2021

Samen met de andere Noordzeelanden onderzoekt Nederland de mogelijkheden om energieprojecten op zee te realiseren, die verder gaan dan de grenzen van ons land. Nederland doet mee aan verschillende samenwerkingsverbanden. Hoe pakken de landen dat aan?

Samenwerking in de Noordzeeregio

Binnen de North Seas Energy Cooperation (NSEC) werken 9 Europese lidstaten (waaronder Nederland) en de Europese Commissie samen aan de ontwikkeling van windenergie op zee. En de bijbehorende transportinfrastructuur. De NSEC heeft als doel om samen de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van hernieuwbare energie te halen.

Nederland was in 2023 covoorzitter van de NSEC. Het voorzitterschap bood Nederland verschillende voordelen. Zo konden we de samenwerking versterken en belangrijke thema’s internationaal oppakken. Op 20 november 2023 droeg Nederland het covoorzitterschap over aan Denemarken met een actieagenda die toewerkt naar:

  1. Een geïntegreerd energiesysteem in 2050;
  2. Een duurzame en sterke toeleveringsketen in Europa;
  3. Een beter evenwicht tussen energie en natuur in de Noordzee.

In een gezamenlijke planning geven de landen aan waar en wanneer windparken op zee komen. Dit helpt de sector bij de (financiële) planning. Ook komt er een gezamenlijk plan voor de energie-infrastructuur op de Noordzee. Dit is een belangrijke stap op weg naar een Europees geïntegreerd energiesysteem in 2050, het eerste punt van de actieagenda.

Verder lieten wij tijdens het covoorzitterschap onderzoeken welke havencapaciteit nodig is om de ambities van de NSEC-landen te realiseren. Het onderzoek geeft oplossingen en aanbevelingen per sector om genoeg havencapaciteit te creëren. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame en sterke toeleveringsketen in Europa, het 2e punt van de actieagenda. En zo kunnen we de doelen van windenergie op zee realiseren.

Lees meer over de North Seas Energy Cooperation

Eerste energiehubs in de Noordzee

Denemarken is een van de eerste lidstaten met concrete plannen voor een grootschalig grensoverschrijdend energieproject op de Noordzee: een energiehub met mogelijke verbindingen naar verschillende Noordzeelanden. Energiehubs zijn knooppunten waar de opgewekte windenergie samenkomt. Vanaf de energiehubs kunnen we de energie naar verschillende Noordzeelanden brengen. Hier liggen kansen voor Nederland:

  • vergroten van de zogenaamde 'interconnectiecapaciteit’ (verbinding van land naar land), zodat we 24 uur per dag beschikken over energie;
  • mogelijke samenwerking met onze nationale plannen voor windenergie op zee ten noorden van Nederland;
  • eventuele kansen op het gebied van waterstof.

De Deense en Nederlandse overheid spraken af hierin samen op te trekken. De nationale hoogspanningsnetbeheerders (Energinet en TenneT) zijn gevraagd om dit samen verder te onderzoeken als onderdeel van het North Sea Wind Power Hub-programma.

Nederland werkt ook zelf aan de energie-infrastructuur op de Noordzee. In het Energie Infrastructuur Plan Noordzee (EIPN) kijken we naar de mogelijkheid om energiehubs te creëren op zee. 

Lees meer over het Energie Infrastructuur Plan Noordzee

Economische kansen voor ondernemers

Het opwekken van windenergie op zee biedt - naast de benodigde duurzame energie in ons land - internationaal ook economische kansen. Bijvoorbeeld door de combinatie van de opwek van windenergie op zee en groene waterstofproductie.

Het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare (duurzame) energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen. Wind op zee en waterstof zijn ICEP’s belangrijkste thema’s.

Bekijk wat het ICEP voor u kan betekenen

Nederlandse kennis en ervaring delen

We willen de Nederlandse ervaring en kennis van windenergie op zee graag delen met anderen over de hele wereld. Met landen die hun horizon willen verbreden. Landen die een duurzame elektriciteitsvoorziening op lange termijn willen veiligstellen. Landen die willen profiteren van de positieve economische impact van windenergie op zee, net als Nederland. Met deze landen wil Nederland graag samenwerken en de beste manieren verkennen om windenergie op zee te ontwikkelen. Met de campagne Wind & Water Works laten we aan de wereld weten waar Nederland goed in is.

Lees wat Wind & Water Works voor u kan doen (in het Engels)

Vragen over windenergie op zee?

Stuur ons een e-mail: woz@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?