Internationale samenwerking voor windenergie op zee

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Samen met de andere Noordzeelanden onderzoekt Nederland de mogelijkheden om energieprojecten op zee te realiseren, die verder gaan dan de grenzen van ons land. Hoe pakken de landen dat aan?

Nederland doet mee aan verschillende samenwerkingsverbanden.

Samen kosten en ruimte besparen

Binnen de North Sea Energy Cooperation (NSEC) werken 8 Europese lidstaten (waaronder Nederland) samen aan de ontwikkeling van windenergie op zee. En de bijbehorende transportinfrastructuur. Met als doel de kosten en ruimtebehoefte van toekomstige grootschalige en grensoverschrijdende energieprojecten op zee te verminderen.

Nederland neemt in het jaar 2023 het voorzitterschap van de NSEC op zich. Het voorzitterschap biedt Nederland voordelen. We kunnen de samenwerking intensiveren en belangrijke thema’s internationaal oppakken. Denk aan:

  • ecologie
  • ontwerpen van een gezamenlijke langetermijnvisie voor het energiesysteem op de Noordzee
  • ontwikkeling van waterstof op zee
  • grootschalige energy hubs

Bekijk het werkprogramma van Nederland en de NSEC-lidstaten

Energie-eiland

Denemarken is een van de eerste lidstaten met concrete plannen voor een grootschalig grensoverschrijdend energieproject op de Noordzee: een energie-eiland met mogelijke verbindingen naar verschillende Noordzeelanden. Hier liggen kansen voor Nederland:

  • vergroten van de zogenaamde 'interconnectiecapaciteit’ (verbinding van land naar land), zodat we 24 uur per dag beschikken over energie;
  • mogelijke samenwerking met onze nationale plannen voor windenergie op zee ten noorden van Nederland;
  • eventuele kansen op het gebied van waterstof.

De Deense en Nederlandse overheid spraken af hierin samen op te trekken. De nationale hoogspanningsnetbeheerders (Energinet en TenneT) zijn gevraagd om dit samen verder te onderzoeken. Dit onderzoek wordt gebruikt voor het programma North Sea Wind Power Hub, dat onderdeel is van het hiervoor genoemde North Sea Energy Cooperation (NSEC).

Economische kansen

Het opwekken van windenergie op zee biedt - naast de benodigde duurzame energie in ons land - internationaal ook economische kansen. Bijvoorbeeld door de combinatie van de opwek van windenergie op zee en groene waterstofproductie.

Ondersteuning Nederlandse bedrijven

Het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) is gericht op handelsbevordering. Het ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare (duurzame) energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen. Wind op zee en waterstof zijn ICEP’s belangrijkste thema’s.

Bent u benieuwd wat het ICEP voor u kan betekenen?

Kennis en ervaring delen

We willen de Nederlandse ervaring en kennis van windenergie op zee graag delen met anderen over de hele wereld. Met landen die hun horizon willen verbreden. Landen die een duurzame elektriciteitsvoorziening op lange termijn willen veiligstellen. Landen die willen profiteren van de positieve economische impact van windenergie op zee, net als Nederland. Met deze landen wil Nederland graag samenwerken en de beste manieren verkennen om windenergie op zee te ontwikkelen. Met de campagne Wind & Water Works laten we aan de wereld weten waar Nederland goed in is.

Lees wat Wind & Water Works voor u kan doen (in het Engels)

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?