International Clean Energy Partnership (ICEP)

Gepubliceerd op:
1 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Het ICEP-programma is gericht op handelsbevordering. Het ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen.

Nederland heeft een goede reputatie binnen de internationale duurzame energiesector. Elke sector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bedrijven: naast enkele grote marktspelers zijn er ook veel mkb'ers en start-ups. ICEP ondersteunt vooral mkb'ers. Dit gebeurt via het organiseren van:

  • publiek-private samenwerking;
  • flexibele, vraaggerichte ondersteuning;
  • netwerkactiviteiten.

Lees meer over de activiteiten die ICEP inzet onderaan deze pagina.

ICEP-thema's

Nederland heeft stevige ambities met het opwekken van duurzame energie, vooral via offshore windparken. Hiervoor zijn er investeringen in innovatie nodig die zich niet alleen richten op de Nederlandse markt. De sterke Nederlandse maritieme reputatie en internationale klimaatafspraken en -ambities van andere landen zorgen voor veel kansen op buitenlandse markten.

Nederland behoort tot de top als het gaat om de ontwikkeling van elektrisch vervoer. We lopen wereldwijd in het bijzonder voorop op het gebied van laadinfrastructuur en connectiviteit. Dat levert veel internationale aandacht op en onze nationale expertise wordt daarom regelmatig internationaal gevraagd.

Met gemiddeld 1.500 zonne-uren per jaar lijkt Nederland op het eerste gezicht niet het beste klimaat te bieden voor de ontwikkeling en grootschalige inzet van zonne-energie. Maar schijn bedriegt.

Nederlandse biomassa-bedrijven halen de meeste omzet uit export. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt deze bedrijven met zakendoen in het buitenland en doet namens Nederland mee aan een aantal meerjarige Europese en internationale projecten.

Waterstof is een duurzame energiedrager die belangrijk is voor het realiseren van een klimaat-neutrale energievoorziening.

Trainingsprogramma voor managers uit de duurzame energiesector om kennis en ervaring uit te wisselen.

De activiteiten

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden de volgende activiteiten opgezet:

Handelsmissies

Handelsmissies zijn erg belangrijk voor het verkennen van markten, het positioneren van Nederlandse bedrijven, het creëren van netwerken en matchmaking.

Gezamenlijke beursdeelnames

Wanneer gezamenlijke deelname belangrijk genoeg is voor de positionering van een Nederlandse sector, kan ICEP financiële ondersteuning bieden.

Matchmakingevenementen

Matchmakingevenementen zijn erop gericht om Nederlandse bedrijven uit de relevante sectoren kennis te laten maken met mogelijke klanten of bedrijven om in het buitenland mee samen te werken. Matchmakingevenementen worden vaak gecombineerd met beurzen, congressen of handelsmissies.

G2G evenementen

Government to government (G2G)-evenementen zijn activiteiten waarbij de Nederlandse overheid ondersteuning biedt aan andere overheden. Zulke activiteiten vinden plaats als bedrijven uit de Nederlandse sectoren interesse hebben voor een specifieke doelmarkt. Naast het verhogen van het kennisniveau van buitenlandse overheden hebben deze activiteiten het doel om de relaties met relevante overheidsinstellingen in doelmarkten te versterken. Zo kunnen zij de positionering en markttoegang van Nederlandse bedrijven verbeteren.

Communicatiemiddelen

Om te bevorderen dat Nederlandse bedrijven in het buitenland beter worden herkend als interessante partner op het gebied van duurzame energie, ontwikkelt ICEP per sector uniforme communicatiemiddelen. Een voorbeeld hiervan is Wind & Water Works, een interactief kennisplatform voor offshore windenergie, waarmee de Nederlandse sector zich internationaal kan profileren.

Over ICEP

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert ICEP uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ICEP is géén subsidieprogramma.

Meer weten over ICEP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?