Energy Executives Training programma (EET)

Gepubliceerd op:
28 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 december 2022

Het Energy Executives Training programma (EET) bouwt aan nieuwe relaties tussen buitenlandse bedrijven en hun potentiële zakenpartners binnen de Nederlandse industrie, bedrijven en kennisinstellingen. Het programma richt zich op de sectoren windenergie op zee en de waterstofsector in kansrijke buitenlandse markten. Specifiek in landen waar kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar de relatie met Nederland nog onvoldoende is ontwikkeld. Het EET-programma valt onder het ICEP-programma.

EET is een kennis- en netwerkprogramma en heeft tot doel het creëren van langdurige zakelijke relaties. Het biedt buitenlandse senior managers, CEO's en zakelijke vertegenwoordigers de mogelijkheid om:

 • Nederland te ervaren;
 • interactie te hebben met hun evenknieën binnen het Nederlandse bedrijfsleven; en
 • nieuwe kennis, netwerken en inzichten op te doen.

De meerdaagse programma's omvatten:

 • kennis- en expertsessies in binnen- en buitenland;
 • conferentiebezoeken;
 • sociale netwerkprogramma’s; 
 • individuele matchmaking; en 
 • bedrijfs- en locatiebezoeken door heel Nederland.

Het doel van het programma is het creëren van langdurige relaties.

Inhoud EET-programma

In het programma zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 • voorbereidende sessies met de hoofden van de Economische Afdelingen van de Nederlandse ambassades en consulaten in hun eigen land;
 • bezoeken aan Nederlandse bedrijven in de groene waterstof- en offshore windsector;
 • gezamenlijke netwerk events en beurs- en conferentiebezoeken;
 • landensessies met kennisinstellingen en overheden;
 • het verzorgen van 1-op-1 gesprekken met Nederlandse ondernemers voor het creëren van waardevolle matches en informele kennismakingen op niveau (we stellen CEO’s aan elkaar voor, dus de beslissers binnen het bedrijf zitten met elkaar aan tafel);
 • het bieden van een platform voor het bekendmaken van strategische samenwerkingen.

Tijdens de bezoeken van onze gasten in Nederland voeren we met hen verdiepende gesprekken over:

 • geïdentificeerde thema's, zoals de praktische toepassing van waterstof, de aanleg van infrastructuur, knelpunten in de bevoorradingsketen en de business case achter duurzame energieprojecten; 
 • de wet- en regelgeving rond duurzame energieprojecten en de rol van de overheid;
 • innovatieve toepassingen binnen het duurzame ondernemerslandschap van Nederland;
 • zaken doen met Nederlandse ondernemers.

Agenda 2022

Er staan geregeld interessante evenementen voor de buitenlandse EET-deelnemers op de planning om nieuwe kennis en inzichten op te doen in de waterstof- of windenergie op zee-sector. Zodra er een nieuw evenement is die deel uitmaakt van het EET-programma, leest u dit op deze pagina.

Voorgaande evenementen

Offshore Energy Exhibition & Conference 2022 (OEEC2022)

Tijdens en rondom het jaarlijkse OEEC evenement van 29 november tot en met 1 december 2022 was er een EET-programma voor buitenlandse CEO's, senior managers en relevante overheidsgasten. Daarnaast organiseerde RVO een masterclass windenergie op zee en waterstof voor buitenlandse overheidsdelegaties.

World Hydrogen Summit (WHS)

Tijdens en rondom de World Hydrogen Summit van 9 tot en met 11 mei 2022 was er een EET-programma voor 27 CEO's, senior managers en relevante overheidsgasten uit Latijns-Amerika, (Noord)-Afrika, IJsland en Finland. De minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten en Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme waren speciale gasten tijdens de dagen.

Offshore Energy Exhibition & Conference 2021 (OEEC2021)

Tijdens en rondom het OEEC2021 event op 26 en 27 oktober 2021 was er een EET-programma voor 38 CEO's van buitenlandse havenbedrijven en beslissers binnen de Franse drijvende wind energiesector. Daarnaast waren er masterclasses voor buitenlandse overheidsdelegaties.

Lees meer over de deelname aan OEEC2021

Deelname en kosten

Deelname aan het programma is op uitnodiging in nauwe samenspraak met onze partners. Buitenlandse deelnemers betalen zelf de reiskosten voor deelname aan het programma.

Uitvoering

Het EET-programma wordt uitgevoerd vanuit het ICEP handelsbevordering programma in nauwe samenwerking met de volgende partijen:

 • de Nederlandse brancheorganisaties;
 • de handelsmedewerkers op de Nederlandse ambassades en consulaten;
 • RVO-adviseurs van andere programma's; en
 • het Nederlandse bedrijfsleven.

Daarnaast zijn er korte lijnen met buitenlandse overheden ter bevordering van de internationale handelssamenwerking.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?