Wet- en regelgeving windenergie op zee

Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2024
Gepubliceerd op:
20 september 2023

Wilt u weten wat de regels zijn voor het aanwijzen van een locatie voor windparken op de Noordzee? Of wilt u weten wat wel en niet mag bij de bouw, exploitatie en de aansluiting van een windpark op zee op het elektriciteitsnet? Bekijk de Nederlandse wet- en regelgeving over windenergie op zee.

De officiële bekendmakingen over wet- en regelgeving vindt u in de Staatscourant. De geconsolideerde versies zijn niet in de Staatscourant gepubliceerd. Dit zijn de oorspronkelijke basisteksten met daarin alle wijzigingen verwerkt. 

Wet windenergie op zee

Regelingen onder de Wet windenergie op zee

Kavelbesluiten Hollandse Kust (west)

Kavelbesluiten Hollandse Kust (noord)

Kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid)

Kavelbesluiten Borssele

Waterbesluit (paragraaf 6a, 6.16)

Overige regelingen windenergie op zee

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?