Windenergiegebied Hollandse Kust (west)

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2023

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW) ligt 28,6 zeemijl (53 kilometer) van de Nederlandse westkust. Binnen het windenergiegebied liggen 2 kavels: HKW VI en VII. Voor de vergunning voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) schreef de Nederlandse overheid tenders uit.

De tenders zijn gesloten. U kunt geen vergunningsaanvraag meer indienen.

De totale oppervlakte van de kavels in dit windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt circa 176 km2. Hollandse Kust (west) levert 1.400 MW aan stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT plaatst 2 platforms met 2 netaansluitingen binnen het windenergiegebied.

Uitslag tender

Op 15 december 2022 maakte minister Jetten voor Klimaat en Energie bekend dat de vergunning voor kavel VI van windenergiegebied Hollandse Kust (west) is toegekend aan Ecowende, een consortium van Shell en Eneco.

Een ruime maand eerder, op 10 november 2022, maakte minister Jetten al bekend dat de vergunning voor kavel VII van windenergiegebied Hollandse Kust (west) is toegekend aan Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG.

Vergunningen onherroepelijk

Eén partij diende bij ons bezwaar in tegen de afgifte van de vergunning voor Hollandse Kust (west) kavel VI aan Ecowende. Dit bezwaar is inmiddels ingetrokken. De vergunning is sinds 22 mei 2023 onherroepelijk.

Ook diende één partij bij ons bezwaar in tegen de afgifte van de vergunning voor Hollandse Kust (west) kavel VII aan Oranje Wind Power II. Dit bezwaar is inmiddels ingetrokken. De vergunning is sinds 5 april 2023 onherroepelijk.

Woo-verzoeken

Wij ontvingen Wet open overheid (Woo) verzoeken na de uitslag van de tenders van Hollandse Kust (west) kavels VI en VII. Onze reactie daarop is op 28 juni 2023 gepubliceerd en in te zien op de website van de Rijksoverheid.

  Aanvragers vergunning kavel VI

   Aanvragers vergunning kavel VII

   Kamerbrief en marktconsultatie

   Op 13 oktober 2021 informeerde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer in een kamerbrief. Deze brief gaat over haar voornemen voor het openstellen van de tenders voor Hollandse Kust (west) (HKW) kavels VI en VII. In deze brief kondigt zij de keuze voor twee vergelijkende toetsen aan met elk een financieel bod. Het financieel bod is in de weken daarna uitgewerkt in overleg met het ministerie van Financiën. En op basis van een informele en bedrijfsvertrouwelijke consultatie met de windsector en het Afry Rapport (The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind).

   Publicatie tenderregelingen

   Op 9 maart 2022 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regelingen voor het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavels VI en VII in de Staatscourant. 

   Beleidsregel wijziging

   In de wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel VI en kavel VII, Hollandse Kust (west), staat onder welke voorwaarden de vergunning mag worden gewijzigd. Alle rangschikkingsscores moeten gelijk blijven of beter worden door de wijziging. Ook mag er geen ‘uitwisseling’ van de punten tussen verschillende criteria zijn.
   De Beleidsregel wijziging van de vergunningen windenergie op zee voor kavels VI en VII Hollandse Kust (west) is gepubliceerd in de Staatscourant.

   Kavels

   De kavelbesluiten VI en VII van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 februari 2022. Na de kennisgeving van de besluiten op 9 december 2021 lagen de kavelbesluiten tot en met vrijdag 21 januari 2022 ter inzage. De kavelbesluiten zijn onherroepelijk; deze zijn niet meer te veranderen.

   Beschrijving kavels

   De beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavels VI en VII - inclusief een overzicht aan beschikbare onderzoeksgegevens- vindt u in in Project and Site Description Hollandse Kust (west) (juni 2021) en de bijlagen:

   In Appendix A: Applicable Law vindt u Engelse vertalingen van de wetgevende teksten en de aanvraagformulieren. Deze vertalingen zijn alleen informatief bedoeld.

    Studies naar beschikbare locaties

    Ter voorbereiding op deze procedure hebben wij diverse studies laten uitvoeren in het windenergiegebied. Alle studies en onderzoeken naar beschikbare locaties vindt u terug op de website Offshorewind.rvo.nl.

    Aanvragen vergunningen windenergiegebied Hollandse Kust (west)

    Wij ontvingen meerdere aanvragen om 2 windparken te realiseren op de Noordzee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west). Geïnteresseerde ondernemingen en samenwerkingsverbanden konden hiervoor tot en met donderdag 12 mei 2022 17:00 uur een aanvraag indienen. Wij beoordelen de aanvragen samen met 2 expertcommissies.

    Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht na de zomer de winnaar(s) van de vergunningen bekend te maken. De twee windparken hebben een capaciteit van ten minste 1400 megawatt (2x 700 MW) en zullen hernieuwbare elektriciteit produceren zonder overheidssubsidie. Netbeheerder TenneT gaat 2 platforms (stopcontacten op zee) met 2 netaansluitingen binnen het gebied plaatsen om de windparken te verbinden met het Nederlandse elektriciteitsnet.

    Vragen en antwoorden

    U kon tot 7 april 2022 vragen stellen over de tenders. De gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder.

    Meer weten?

    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rond dit windenergiegebied? Schrijf u dan in voor nieuwsbrieven, uitnodigingen voor workshops en webinars. Stuur hiervoor een e-mail met uw contactgegevens.

    Vragen over windenergie op zee?

    Mail naar woz@rvo.nl

    In opdracht van:
    • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
    Bent u tevreden over deze pagina?