Windenergiegebied Hollandse Kust (west)

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2022

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW) ligt 28,6 zeemijl (53 kilometer) van de Nederlandse westkust. Binnen het windenergiegebied liggen 2 kavels: HKW VI en VII. Voor de vergunning voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) schreef de Nederlandse overheid tenders uit.

De tenders zijn gesloten. U kunt geen vergunningsaanvraag meer indienen.

De totale oppervlakte van de kavels in dit windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt circa 176 km2. Hollandse Kust (west) levert 1.400 MW aan stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT plaatst 2 platforms met 2 netaansluitingen binnen het windenergiegebied.

Shell en Eneco krijgen vergunning windpark op zee Hollandse Kust (west) kavel VI

De winnaar van de vergunning voor het 2e windpark op zee in het gebied Hollandse Kust (west) is Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco. Het gaat om de vergunning voor de bouw en exploitatie van kavel VI. Ecowende bouwt dit windpark met oog voor de natuur. Bij de beoordeling van de aanvragen is ‘ecologie’ als extra criterium opgenomen. Het behouden van een gezond ecosysteem en de biodiversiteit op de Noordzee is erg belangrijk.

 

Oranje Wind Power II krijgt vergunning windpark op zee Hollandse Kust (west) kavel VII

De winnaar van de vergunning voor een van de 2 windparken op zee in het gebied Hollandse Kust (west) is Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG. Het gaat om de vergunning voor de bouw en exploitatie van kavel VII. Dit park kan voorzien in het huidige elektriciteitsverbruik van zo'n 1 miljoen huishoudens. Hollandse Kust (west) is een van de 2 nieuwe windparken in de Noordzee in 2026.

  Winnaar vergunning Hollandse Kust (west) kavel VI

  De vergunning voor kavel VI van windenergiegebied Hollandse Kust (west) is toegekend aan Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco. Dit maakte minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten op 15 december 2022 bekend.

   Winnaar vergunning Hollandse Kust (west) kavel VII

   De vergunning voor kavel VII van windenergiegebied Hollandse Kust (west) is toegekend aan Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG. Dit maakte minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten op 10 november 2022 bekend.

   Kamerbrief en marktconsultatie

   Op 13 oktober 2021 informeerde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer in een kamerbrief. Deze brief gaat over haar voornemen voor het openstellen van de tenders voor Hollandse Kust (west) (HKW) kavels VI en VII. In deze brief kondigt zij de keuze voor twee vergelijkende toetsen aan met elk een financieel bod. Het financieel bod is in de weken daarna uitgewerkt in overleg met het ministerie van Financiën. En op basis van een informele en bedrijfsvertrouwelijke consultatie met de windsector en het Afry Rapport (The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind).

   Publicatie regelingen

   Op 9 maart 2022 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regelingen voor het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavels VI en VII in de Staatscourant. 

   Beleidsregel wijziging

   In de wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel VI en kavel VII, Hollandse Kust (west), staat onder welke voorwaarden de vergunning mag worden gewijzigd. Alle rangschikkingsscores moeten gelijk blijven of beter worden door de wijziging. Ook mag er geen ‘uitwisseling’ van de punten tussen verschillende criteria zijn.
   De Beleidsregel wijziging van de vergunningen windenergie op zee voor kavels VI en VII Hollandse Kust (west) is gepubliceerd in de Staatscourant.

   Kavelbesluiten

   De kavelbesluiten VI en VII van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 februari 2022. Na de kennisgeving van de besluiten op 9 december 2021 lagen de kavelbesluiten tot en met vrijdag 21 januari 2022 ter inzage. De kavelbesluiten zijn onherroepelijk; deze zijn niet meer te veranderen.

   Studies naar beschikbare locaties

   Ter voorbereiding op deze procedure hebben wij diverse studies laten uitvoeren in het windenergiegebied. Alle studies en onderzoeken naar beschikbare locaties vindt u terug op de website Offshorewind.rvo.nl.

   Beschrijving kavels

   De beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavels VI en VII - inclusief een overzicht aan beschikbare onderzoeksgegevens- vindt u in in Project and Site Description Hollandse Kust (west) (juni 2021) en de bijlagen:

   In Appendix A: Applicable Law vindt u Engelse vertalingen van de wetgevende teksten en de aanvraagformulieren. Deze vertalingen zijn alleen informatief bedoeld. 

   Aanvragen vergunningen windenergiegebied Hollandse Kust (west)

   Wij ontvingen meerdere aanvragen om 2 windparken te realiseren op de Noordzee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west). Geïnteresseerde ondernemingen en samenwerkingsverbanden konden hiervoor tot en met donderdag 12 mei 2022 17:00 uur een aanvraag indienen. Wij beoordelen de aanvragen samen met 2 expertcommissies.

   Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht na de zomer de winnaar(s) van de vergunningen bekend te maken. De twee windparken hebben een capaciteit van ten minste 1400 megawatt (2x 700 MW) en zullen hernieuwbare elektriciteit produceren zonder overheidssubsidie. Netbeheerder TenneT gaat 2 platforms (stopcontacten op zee) met 2 netaansluitingen binnen het gebied plaatsen om de windparken te verbinden met het Nederlandse elektriciteitsnet.

   Vragen en antwoorden

   U kon tot 7 april 2022 vragen stellen over de tenders. De gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder.

   Meer weten?

   Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rond dit windenergiegebied? Schrijf u dan in voor nieuwsbrieven, uitnodigingen voor workshops en webinars. Stuur hiervoor een e-mail met uw contactgegevens.

   Vragen over windenergie op zee?

   Mail naar woz@rvo.nl

   Info in English

   In opdracht van:
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Bent u tevreden over deze pagina?