IJmuiden Ver windenergiegebied

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
10 maart 2023

Het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV) ligt 33,4 zeemijl (62 km) uit de westkust van Nederland. In dit windenergiegebied op de Noordzee zijn 6 kavels aangewezen: I, II, III, IV, V en VI. Voor de vergunningen voor de ontwikkeling van dit windenergiegebied schrijft de Nederlandse overheid 2 tenderprocedures uit: kavels I-IV in 2023 en kavels V en VI in 2025.

De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt circa 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT gaat in het gebied 3 platforms met 3 netaansluitingen plaatsen.

Planning

Ontwikkelaars van windparken op zee kunnen een vergunning aanvragen voor de ontwikkeling en exploitatie van windenergiegebied IJmuiden Ver kavels I tot en met IV. De aanvraagperiode hiervan is gepland voor het 4e kwartaal van 2023. Voor de ontwikkeling van kavels V en VI is in 2025 een aanvraagperiode gepland.

Bekijk de volledige planning van de Routekaart windenergie op zee 2030/2031 in het ontwikkelkader windenergie op zee.

Tenderinformatie

Aanvullende rangschikkingscriteria

De kavels I tot en met IV van windenergiegebied IJmuiden Ver (4 GW in totaal) worden vergund met een vergelijkende toets met financieel bod. Naast ecologie, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en circulariteit – zoals op 4 november 2022 door minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten aangekondigd in een Tweede Kamerbrief – is besloten dat ook systeemintegratie een aanvullend rangschikkingscriterium wordt.

Systeemintegratie wordt een rangschikkingscriterium van kavels III en IV (in totaal 2 GW) en ecologie wordt een rangschikkingscriterium van kavels I en II (in totaal 2 GW). IMVO en circulariteit worden bij alle 4 de kavels als rangschikkingscriteria opgenomen.

Locatie windenergiegebied IJmuiden Ver

Kamerbrief tenderprocedures IJmuiden Ver kavels I-IV

Op 4 november 2022 heeft de minister voor Klimaat en Energie de Tweede Kamer geïnformeerd over de vergunningverlening voor windenergiegebied IJmuiden Ver kavels I-IV. De 4 kavels worden vergund met de procedure van de vergelijkende toets met financieel bod.

De kavels worden aangesloten op het net op zee via 2 platforms van TenneT, die elk een gelijkstroomverbinding van 2 GW hebben naar een landstation. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland die worden aangesloten met een gelijkstroomverbinding.

Lees meer over de vormgeving van de vergelijkende toets met financieel bod in de Kamerbrief van 4 november 2022.

Locatiestudies

Wij voeren samen met onze partners locatiestudies uit in het windenergiegebied IJmuiden Ver. Voor de onderzoeken naar wind en water is een strategie ontwikkeld. Deze strategie bevat het plan voor het in kaart brengen van de windparken binnen de aanvullende routekaart voor windenergie op zee. De data en rapporten van de locatiestudies verschijnen doorlopend op offshorewind.rvo.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen over windenergie op zee? Of wilt u nieuwsbrieven en uitnodigingen voor workshops en webinars ontvangen? Stuur uw contactgegevens naar woz@rvo.nl.

Bent u geïnteresseerd in de locatiestudies en informatie van andere Nederlandse windenergiegebieden op de Noordzee? Bezoek dan de website offshorewind.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?