Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ligt 30,2 zeemijl (56 km) boven de noordkust van Nederland. In dit windenergiegebied wordt 1 kavel aangewezen: TNW I. De Nederlandse overheid gaat een tender uitschrijven voor de vergunning voor de ontwikkeling van dit windenergiegebied.

De totale oppervlakte van het windpark binnen de zone (inclusief onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt circa 120 km². Dit windpark gaat voor 700 MW stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT gaat 1 offshore platform met een netaansluiting in het gebied plaatsen. De bestaande Gemini windparken (600 MW) liggen binnen het windenergiegebied en grenzen aan kavel TNW I.

Planning

In december 2021 besloot de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat dat meer onderzoek nodig is om een route te kiezen voor de aanlanding van de stroomkabels uit het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden. De tender voor dit windenergiegebied vindt daarom niet plaats in 2022, zoals oorspronkelijk was gepland. Het windpark kan ook niet in 2027 gerealiseerd worden. Naar verwachting wordt een nieuwe planning voor de tender van dit windenergiegebied wel dit jaar bekend. 

Ondertussen is voor dit windenergiegebied al veel voorbereidend werk verricht. Er ligt een milieueffectrapportage, er is een ontwerpkavelbesluit in voorbereiding en de locatiestudies zijn bijna af. Om deze fase af te ronden leggen wij het kavelbesluit in het eerste kwartaal van 2022 ter inzage voor. En presenteren wij de resultaten van de locatiestudies.

Locatiestudies

Wij laten ter voorbereiding op deze procedure diverse studies uitvoeren in het windenergiegebied. Alle studies en onderzoeken in het windenergiegebied worden gepubliceerd op de website Offshorewind.rvo.nl.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ligt ter inzage vanaf 29 januari 2021.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rond dit windenergiegebied? Schrijf u dan in voor nieuwsbrieven, uitnodigingen voor workshops en webinars. Stuur daarvoor uw contactgegevens naar woz@rvo.nl.

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?