Namibië: kansen in de groenewaterstofsector

Gepubliceerd op:
25 januari 2024

De combitrack groene waterstof in Namibië biedt veel kansen voor ondernemers. Namibië wil zich ontwikkelen met hulp van Nederlandse kennis en dat biedt mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers. Lees verder voor meer informatie over de kansen in Namibië.

Combitracks

Uitdagingen in de groenewaterstofsector van Namibië

Namibië heeft te maken met een aantal uitdagingen bij de ontwikkeling van groene waterstof. De voornaamste zijn:

 • De opbouw van grootschalige waterstofinfrastructuur.
 • Zorgen voor de noodzakelijke investeringen.
 • De politieke opvattingen over de energietransitie.
 • Het trainen van de beroepsbevolking om de nodige vaardigheden te verwerven.

Meer weten? Bekijk de informatie over waterstof op onze website.

Wat betekent de ontwikkeling van de sector voor Namibië? 

Namibië is groter dan landen als Turkije, Chili of Frankrijk. Maar er wonen slechts 2,5 miljoen inwoners. En het bruto binnenlands product van Namibië is $ 12,3 miljard in 2022.

De waterstofsector van Namibië is ook nog niet erg ontwikkeld. Het land importeert nu vooral energie uit Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen. 

De Namibische regering heeft grote ambities voor deze sector en streeft ernaar tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Duurzame energiebronnen (zon en wind) geven op de lange termijn een voordeel bij de productie van groene waterstof in Namibië.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Voor de ontwikkeling van de groenewaterstofsector zoekt de Namibische overheid de samenwerking op. Waaronder met Nederland.

Nederland wil ook graag samenwerken. In juni 2023 bezocht minister-president Rutte – samen met minister-president Frederiksen van Denemarken – de Namibische hoofdstad Windhoek. Ze spraken met de president van Namibië over onder andere de productie, export en het gebruik van groene waterstof.

Het opbouwen van een netwerk kost tijd. Net als de verbetering van de logistiek. Alwin Quispel, Business Development Coach onder meer voor Namibië, geeft een voorbeeld: "Bij de haven van Luderitz wonen nu 10.000 mensen. Maar er moeten 50.000 mensen gaan wonen de komende jaren. Nederland kan een rol spelen bij zulke transities."

Daarom hebben de Nederlandse ambassade in Pretoria en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), opdracht gegeven om een rapport op te stellen, dat de kansen voor samenwerking in Namibië in kaart brengt. Het doel is om te zien waar beide landen kunnen samenwerken in de productie en handel van groene waterstof.

Download het rapport:

Doelen van de combitrack Groene Waterstof Namibië

Het doel van deze combitrack is om de productie van groene waterstof te ontwikkelen. Dus om een een snelle marktgroei te bevorderen en de bijbehorende waardeketens te creëren, zowel nationaal als internationaal. Dat levert ook werkgelegenheid op voor de Namibische bevolking.

De combitrack biedt op termijn mogelijkheden voor: 

 • opbouwen van relaties met Namibische partners;
 • onderzoeken van de belangrijkste punten voor samenwerking;
 • handelsmissies en onderzoeken;
 • scheppen van meer werkgelegenheid, ook voor jongeren en vrouwen; 
 • ondersteunen van Nederlandse bedrijven die willen samenwerken in deze sector;
 • meewerken aan capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en lokaal gebruik.

Concreet voor Nederland zijn de doelen over een paar jaar:

 • Een belangrijke partner zijn voor de groenewaterstofsector van Namibië.
 • De Nederlandse private sector betrekken bij de groene waterstofeconomie in Namibië.
 • In kaart brengen van de vaardigheids- en capaciteitsbehoeften in Namibië in deze sector.
 • Bevorderen van groene corridors voor export van groene waterstof.
 • Meer economische kansen voor de lokale bevolking in de sector duurzame energie.

Welke kansen biedt de combitrack voor u?

De ontwikkeling van de groenewaterstofsector biedt veel concrete kansen voor Nederlandse ondernemers. Deze kansen zijn nu nog in ontwikkeling en worden concreter als de combitrack vordert. Houd daarvoor deze pagina in de gaten.

Kansen in de groenewaterstofsector in Namibië zijn er onder andere op de volgende gebieden:

 • Import van groene waterstof (en derivaten)
 • Ontwikkeling van de haven (Luderitz)
 • Milieuvriendelijke opslag
 • Zwaar transport over langere afstanden
 • Levering van hardware en apparatuur
 • Een centrum over groene waterstof
 • Research & Development, onderwijs, capaciteitsopbouw en ontwikkeling van vaardigheden

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In diverse landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er allemaal zijn.

Meedoen met deze combitrack?   

Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!    

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?