Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof

Laatst gecontroleerd op:
19 juni 2024
Gepubliceerd op:
14 oktober 2022

Hoe gaat u veilig om met waterstof in uw project? Het antwoord vindt u in de zogenaamde richtsnoeren voor waterstofveiligheid. Deze richtlijnen geven u duiding en kaders in situaties waarin er nu nog geen wet- en regelgeving is. Zodat uw waterstofproject nu al kan starten.

Richtlijnen voor veiligheid

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat waterstofprojecten nu al plaatsvinden. En dat dit veilig kan in situaties waarin hier nog geen wet- en regelgeving voor is. Dit zijn bijvoorbeeld projecten van regionale netbeheerders met waterstof in de gebouwde omgeving.

De richtsnoeren over waterstof zijn het veiligheidskader voor 4 van dat soort projecten. 2 daarvan vallen onder de Green Deal H2-wijken. Het 'Generiek richtsnoer Waterstofveiligheid' geeft aanknopingspunten over hoe u veilig omgaat met waterstof. Specifiek voor de 4 projecten is er ook het 'Aanvullend veiligheidsrichtsnoer'. Dit richtsnoer geeft invulling aan de gemaakte afspraken binnen de Green Deal H2-Wijken over het borgen van de veiligheid.

Voor deze projecten heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedoogbeleid gemaakt. De richtsnoeren zijn dan ook een tijdelijk beleidskader voor veiligheid. Daarmee zijn ze ook het kader voor het toezicht bij deze projecten.

Veiligheid van waterstofdragers

Het veiligheidsrichtsnoer over waterstofdragers gaat specifiek in op importprojecten voor waterstof. Kenmerkend voor deze projecten is het gebruik van chemische verbindingen tussen waterstof en andere chemische elementen (bijvoorbeeld stikstof of koolstof) om transport over grote afstand en in grote volumes makkelijker te maken. De stoffen die hierdoor ontstaan hebben elk verschillende eigenschappen die risico’s met zich meebrengen. De import van waterstof levert naar verwachting een toename (o.a. van transport) van gevaarlijke stoffen op. 

Het veiligheidsrichtsnoer geeft aan hoe u daarmee om moet gaan.

Achtergrond

Om veilig om te gaan met waterstof en waterstofdragers, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze richtsnoeren gemaakt. Dit is in overleg met onder andere de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedaan.

De richtsnoeren zijn gemaakt door een interdepartementale werkgroep. Deze werkgroep werkt in opdracht van de Directie Energiemarkt van EZK. Wij ondersteunen de interdepartementale werkgroep, en in sommige gevallen ook specifieke projecten met waterstof en waterstofdragers, zoals de projecten in de Green Deal H2-Wijken. Heeft u vragen of opmerkingen over deze richtsnoeren? Neem dan contact op.

Bekijk de richtsnoeren

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?