Waterstofprojecten in de praktijk

Gepubliceerd op:
23 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
24 april 2024

Er gebeurt al veel op het gebied van waterstof in Nederland. Dat is mooi, want de ervaringen die we daar opdoen bieden inzichten voor andere projecten. We delen deze lessen uit de praktijk.

Bus op waterstof

Van extra zonne-energie naar groene waterstof met subsidie

Het zonnepark Vloeivelden Hollandia in het Drentse Nieuw-Buinen produceert op zonnige dagen meer elektriciteit dan aan het net kan worden geleverd. Het consortium H2 Hollandia wil die gebruiken om jaarlijks 300 ton groene waterstof te maken. "Wij laten zien dat er een markt is voor groene waterstof", aldus projectmanager Jeroen Jansen.

Pilotprojecten in woningen en gebouwen

Vooral in de sectoren industrie, verkeer en vervoer, en elektriciteitsproductie, kan waterstof in de toekomst een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. In de bouw van woningen en gebouwen is het op termijn mogelijk ook één van de opties. Sinds 2021 onderzoeken we deze optie in 4 pilotwijken in Nederland: 

  • Berkeloord (gemeente Lochem)
  • Wagenborgen (gemeente Eemsdelta) 
  • Erflanden en Nijstad-Oost (gemeente Hoogeveen) 
  • Stad aan ’t Haringvliet (gemeente Goeree-Overflakkee)

Alternatief voor aardgas

Het doel van de pilots is om inzicht te krijgen in techno-economische, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke aspecten van het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas. Met de pilots bouwen we kennis en ervaring op zodat we deze optie snel kunnen inzetten, zodra waterstof in de toekomst beschikbaar en betaalbaar is.

Lees het rapport

Dit rapport geeft een overzicht van de ervaringen bij de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van de 4 waterstofpilots.

"Met drijvende productieplatforms willen we groene waterstof op zee produceren"

Waterstof produceren met windenergie. Het OFFSET-project wil dit doen met drijvende productieplatforms op zee. “We gebruiken verschillende innovaties tegelijkertijd”, licht projectcoördinator Bob Rietveldt toe.  

Meer praktijkverhalen

Er verschijnen regelmatig nieuwe verhalen over waterstofprojecten. U vindt ze via onderstaande knop.

Bent u tevreden over deze pagina?