De korte en de lange koolstofkringloop

Laatst gecontroleerd op:
3 augustus 2020
Gepubliceerd op:
7 juli 2020

Het gebruik van biomassa is in principe CO2-neutraal. Planten en bomen (organisch materiaal) nemen tijdens de groei CO2 op. Die CO2 komt weer vrij door vergisting en verbranding. Net zoals dat in de natuur zou gaan.

Bij soorten die snel groeien, kan de CO2 na enkele jaren alweer opgenomen zijn. Dan is de cirkel in enkele jaren dus rond. Uitgangspunt is steeds dat de biomassa via duurzame bosbouw en landbouw wordt verkregen. Ook wordt de biomassa zo hoogwaardig mogelijk ingezet. Dat betekent dat kwalitatief goed hout bijvoorbeeld wordt ingezet voor de bouw. Alles wat overblijft noemen we restproducten. Restproducten bestaan dus uit minder kwalitatief hout en worden daarom gebruikt voor bio-energie.

Bij het gebruik van fossiele brandstoffen is de koolstof miljoenen jaren geleden vastgelegd in de diepere aardlagen. Die brengen we door verbranding in de atmosfeer. Dat zorgt ervoor dat de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer steeds groter wordt. Door te stoppen met de extra koolstof uit diepere aardlagen te halen, komt er geen extra koolstof in de atmosfeer.

Infographic

In de infographic hieronder ziet u kort uitgelegd hoe de korte en de lange koolstofkringloop eruit zien.

Vragen over Bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?