Open voor aanvragen

Landbouw en MIA\Vamil

Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2011

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat duurzame landbouw bevordert? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Bijvoorbeeld voor technieken die bijdragen aan kringlooplandbouw. Of voorzieningen die emissies naar lucht, water en bodem beperken.

Ondernemers die investeren in MDV-stallen en Groen Label-kassen kunnen ook op steun rekenen. Net als andere investeringen in technieken op de Milieulijst, die bijdragen aan een duurzame manier van telen, produceren en verwerken van voedsel. Ook die in de sectoren visserij en aquacultuur.

Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over landbouw te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden van de MIA\Vamil. 

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2024 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2024. Deze bedrijfsmiddelen richten zich op energiebesparing. Aanvragen hiervoor doet u bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wijzigingen Milieulijst 2024

U krijgt in 2024 ook investeringsaftrek voor:

  • Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt (code A 2356 op de Milieulijst)
  • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van dierlijke mest (B 2652)

U krijgt in 2024 geen investeringsaftrek meer voor:

  • Emissiearme vloeren bij duurzame melkveestallen

Ander wijzigingen op de Milieulijst:

  • Het maximale investeringsbedrag voor kassen en stallen is verhoogd.
  • Voor de MDV-stallen geldt een nieuwe versie van het stalcertificaat: MDV-15.

Bekijk alle wijzigingen in de Milieulijst 2024

MIA\Vamil in de praktijk

"Uit analyse van de gegevens blijkt dat minder kunstmest hetzelfde of zelfs een beter resultaat oplevert. Het nieuwe meetsysteem helpt ons om steeds sterkere en weerbaardere planten te kweken."

Mike Gitzels
Projectmanager van Plantenkwekerij Gitzels B.V.

Kringlooplandbouw (circulaire economie)

Door kringlopen te sluiten houden we agrarische biomassa (en de daarin opgeslagen voedingsstoffen) vast in het voedselsysteem. Wat helpt is zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen, minder verspillen van biomassa en optimaal benutten van reststromen. Dit leidt ertoe dat we minder voedingsstoffen van elders hoeven aan te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van kunstmest en geïmporteerd veevoer. Deze vorm van kringlooplandbouw noemen we ook wel circulaire economie.

Bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie herkent u in de Milieulijst aan een blauw CE-logo.

Maximale staatssteun

Het belastingvoordeel door de MIA en Vamil in uw belastingaangifte wordt gezien als staatssteun. Voor investeringen in de agrarische sector geldt dat alleen staatssteun mag worden gegeven aan kleine of middelgrote ondernemingen (KMO). Doe de Mkb-toets om te zien of u een grote, middelgrote of kleine onderneming heeft.

De Europese Commissie (EC) stelt beperkingen aan staatssteun. Bekijk of u rekening moet houden met deze beperkingen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?