Open voor aanvragen

Landbouw en MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
9 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2022

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat duurzame landbouw bevordert? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Bijvoorbeeld voor technieken die bijdragen aan kringlooplandbouw. Of voorzieningen die emissies naar lucht, water en bodem beperken.

Ondernemers die investeren in MDV-stallen en Groen Label Kassen kunnen ook op steun rekenen. Net als andere investeringen in technieken op de Milieulijst, die bijdragen aan een duurzame manier van telen, produceren en verwerken van voedsel.

Klik op de link onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over landbouw te gaan. Deze infographic geeft u een indruk van de investeringsmogelijkheden waarop MIA\Vamil van toepassing is. 

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2022 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2022. Deze bedrijfsmiddelen zijn gericht op energiebesparing. Aanvragen hiervoor kunt u indienen bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2022

Op de Milieulijst 2022 staan weer nieuwe mogelijkheden voor ondernemers om te investeren in duurzame landbouw. In bovenstaande infographic komen deze nieuwe bedrijfsmiddelen onder verschillende categorieën terug, zoals:

  • een systeem voor het meten van individuele voedingsstoffen onder 'Duurzame glastuinbouw';
  • de duurzame paardenstal onder 'Duurzame (MDV) stallen';
  • apparatuur voor de winning van eiwit onder 'Eiwittransitie'.

Bekijk de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst 2022 

Kringlooplandbouw (circulaire economie)

Door kringlopen te sluiten houden we agrarische biomassa (en de daarin opgeslagen voedingsstoffen) vast in het voedselsysteem. Wat helpt is zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen, minder verspillen van biomassa en optimaal benutten van reststromen. Dit leidt ertoe dat we minder voedingsstoffen van elders hoeven aan te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van kunstmest en geïmporteerd veevoer. Deze vorm van kringlooplandbouw noemen we ook wel circulaire economie.

CE-logo

Bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie herkent u aan het volgende CE-logo.

Maximale staatssteun

Voor investeringen in de agrarische sector geldt dat alleen staatssteun mag worden verleend aan kleine of middelgrote ondernemingen (KMO). Doe de Mkb-toets voor het onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine ondernemingen.

Op het meldingsformulier voor de MIA\Vamil moet u verklaren dat de totaal ontvangen staatssteun binnen de staatssteungrenzen blijft. Dit om te voorkomen dat u te veel staatssteun ontvangt als gevolg van de toepassing van de MIA\Vamil.

Het risico op overschrijding van staatssteungrenzen is vooral aanwezig bij grote investeringen in de glastuinbouw of veehouderij. Daarom hanteert de Milieulijst voor een aantal investeringen maximale meldingsbedragen per kas of stal. U loopt desondanks toch nog het risico de maximale steun per investeringsproject van € 500.000 te overschrijden als:

  • uw investering deel uitmaakt van een groter investeringsproject;
  • u voor meerdere investeringen binnen een investeringsproject MIA\Vamil ontvangt; 
  • u naast MIA\Vamil nog andere staatssteun ontvangt voor uw investering.

Naast de maximale meldingsbedragen per kas of stal, kijken we dus ook naar de maximale staatssteun per investeringsproject van € 500.000.
 
Bepaal met hulp van ons stroomschema of u risico loopt de staatssteungrenzen te overschrijden. Aan dit stroomschema kunt u geen rechten ontlenen.

Ga naar het stroomschema

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?