Open voor aanvragen

Regeling Groenprojecten

Gepubliceerd op:
1 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 februari 2024

Bent u ondernemer of projectbeheerder en zoekt u steun voor uw duurzame project? Via de regeling Groenprojecten kunt u bij uw bank of beleggingsinstelling een groenverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijgt u een lening tegen een lagere rente dan de rente op de markt. Op deze pagina leest u hoe u dit regelt.

Voor wie?

 • Ondernemers of projectbeheerders die in een duurzaam project gaan investeren en daar geld voor willen lenen
 • Banken en beleggers met een fonds dat de overheid erkent als groene instelling

Bekijk het overzicht van erkende groenfondsen

Particulier? Maak gebruik van belastingvoordeel

Investeert u als particuliere spaarder of belegger in een groenfonds? Mogelijk kunt u dan profiteren van een belastingvoordeel. Denk bijvoorbeeld aan een vrijstelling op de vermogensheffing. Of een heffingskorting over het bedrag dat is vrijgesteld. Hiervoor kunt terecht bij uw bank.

Bekijk voor meer informatie de pagina Groene beleggingen van de Belastingdienst

Categorieën

Het project waarvoor u een groenverklaring aanvraagt, past in een van de 7 brede projectcategorieën. En voldoet aan de voorwaarden op de pagina van de categorie die eronder valt.

 

Projectcategorie

Categorie

1 - Natuur Natuur
 2 - Duurzame landbouw 2.1 Biologisch landbouw
2.2 Duurzame land- en tuinbouw
2.3 Glastuinbouw
2.4 Eiwittransitie                  
3 - Circulaire economie 3.1 Biobased
3.2 Grondstofbesparing
3.3 Levensduurverlenging
3.4 Recycling
3.5 Overig circulair
4 - Duurzame energie 4.1 Opwekken van duurzame energie
4.2 Opslag en distributie van duurzame energie
4.3 Efficiënt gebruiken van energie
 5 - Duurzaam bouwen 5.1 Nieuwbouw woningen
5.2 Herbestemming
5.3 + 5.4 Renovatie woningen
5.5 Nieuwbouw utiliteitsgebouwen
5.6 Renovatie utiliteitsbouw
5.7 Nieuwbouw gebouwen met industriefunctie
5.8 Renovatie gebouwen met industriefunctie
6 - Duurzame mobiliteit 6.1 Niet-railgebonden duurzame voertuigen
6.2 Duurzame binnenvaartschepen
6.3 Mobiele werktuigen
6.4 Laad- en tankinfrastructuur
6.5 Voorzieningen voor elektrisch varen
6.6 Mobiele aggregaten
6.7 Gekoeld transport
7 - Klimaatadaptatie 7.1 Retentiegebied
7.2 Gebouw- en terreingebonden waterberging
7.3 Innovatieve koeling van gebouwen
7.4 Vegetatiedaken
7.5 Grondwater in veenweidegebieden

Voorwaarden

Uw project voldoet aan de volgende algemene voorwaarden.

 • Uw project is nieuw. Een project waarbij u ten minste 6 maanden voor de dag van uw aanvraag met de uitvoering begon, komt niet in aanmerking voor een groenverklaring.
 • U heeft nog geen groenverklaring voor het project gekregen.
 • Valt uw project onder de landbouwsector? U voert deze samen met een kleine, middelgrote en micro-onderneming uit. Zie bijlage 1 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening.
 • Uw project voldoet aan de eisen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening of de Visserij Groepsvrijstellingsverordening. Inclusief de maximaal toegestane steun.
 • Uw projectvermogen bedraagt € 25.000 of meer.  
 • Het is aannemelijk dat uw project wat eigen rendement heeft. Subsidies van overheden tellen hierin mee.
 • Het te verwachten economische rendement van uw project is in verhouding tot het risico. Zodanig dat uw project zonder de groenverklaring niet tot stand kan komen.
 • Er staat geen bevel tot terugvordering voor uw onderneming uit. Zie artikel 1, vierde lid, onderdelen a en b, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of artikel 1, vijfde lid, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening.  
 • Uw onderneming bevindt zich niet in moeilijkheden. Zie artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of artikel 1, zesde lid, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening.

Lees hieronder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Lees de details van de voorwaarden per categorie in de actuele wettekst

Uw aanvraag voorbereiden

Om de groenverklaring aan te vragen verwijzen we u naar uw bank. Zij helpen u verder met uw aanvraag.

Vraag de groenverklaring aan via uw bank

Wij werken samen met het erkende groenfonds van uw bank om u de groenverklaring te geven. Het groenfonds van uw bank vraagt voor u bij ons de groenverklaring aan. Zodat zij u een lening tegen lagere rente kunnen verstrekken. En u uw duurzame project voordelig kunt financieren.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een bank of beleggingsinstelling met een erkend groenfonds? U kunt doorlopend een groenverklaring voor uw klant aanvragen. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Hieronder leest u de stappen die volgen na uw aanvraag.

Groenprojecten in de praktijk

Laat u inspireren door groenprojecten van ondernemers in onze praktijkverhalen

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis maakt gebruik van de regeling Groenprojecten om energieneutrale woningen te bouwen. Hiermee konden zij voordelig geld lenen bij de bank.

''Een groenverklaring maakt een woning makkelijker te financieren. Voor onze klant kan dat net het verschil maken om wel of niet in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning. Het is een win-win situatie.” Lees meer

Manon Wools
Manager Verkoop en Markt bij Roosdom Tijhuis

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Contact

Twijfelt u of uw project voldoet aan de voorwaarden? Neem dan voor uw aanvraag contact met ons op.

Publicaties

In opdracht van:
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?