Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.2 Herbestemming

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
6 april 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring als de energielabelklasse van de nieuw te realiseren woningen na herbestemming minimaal energielabelklasse A of beter is. Als het gebouw de status van Rijks- of Gemeentemonument heeft, moet de energielabelklasse B of beter zijn.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Subcategorieën

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Welke kosten kunt u opvoeren?

U kunt een bedrag van € 1.250 opvoeren per vierkante meter bruto vloeroppervlak van het gedeelte van een pand met woonbestemming. Tot een maximum van € 125.000 per gerealiseerde woning.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Onderbouwing van het bruto vloeroppervlak (BVO);
 • BENG-berekening volgens de bepalingsmethode NTA 8800;
 • Registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.
Bent u tevreden over deze pagina?