Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.2 Herbestemming

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring als de energielabelklasse van de nieuw te realiseren woningen na herbestemming minimaal energielabelklasse A of beter is. Als het gebouw de status van Rijks- of Gemeentemonument heeft, moet de energielabelklasse B of beter zijn.

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Welke kosten kunt u opvoeren?

U kunt een bedrag van € 1.250 opvoeren per vierkante meter bruto vloeroppervlak van het gedeelte van een pand met woonbestemming. Tot een maximum van € 125.000 per gerealiseerde woning.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Onderbouwing van het bruto vloeroppervlak (BVO);
 • BENG-berekening volgens de bepalingsmethode NTA 8800;
 • Registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?