Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.6 Renovatie utiliteitsgebouwen

Gepubliceerd op:
19 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2021

U kunt voor een groenverklaring in aanmerking komen als de energielabelklasse van het utiliteitsgebouw na renovatie 2 of meer energielabelklassen is verbeterd. Waarbij de energielabelklasse na renovatie minimaal energielabelklasse A of beter is. Een utiliteitsgebouw is volgens de regeling een gebouw waarvoor in het Bouwbesluit 2012 een energieprestatie-eis is vastgelegd, met uitzondering van woningen. Ook kunt u in aanmerking komen voor een groenverklaring als het gebouw na renovatie voldoet aan een bepaald duurzaamheidscertificaat voor gebouwen.

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Maximale hoogte van de groenfinanciering

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de subcategorie en van het type gebouw.

Als voldaan wordt aan de eisen zoals opgenomen onder:

komt per vierkante meter bruto vloeroppervlak een bedrag in aanmerking van maximaal:

in het geval van een Rijks- of Gemeentemonument of maatschappelijk vastgoed, komt per vierkante meter bruto vloeroppervlak een bedrag in aanmerking een bedrag van maximaal:

Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel a

€ 300

€ 450

Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel b

€ 450

€ 600

Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel c

€ 600

€ 750

Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel d

€ 750

€ 1.000

Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel e

€ 750

€ 1.000

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Onderbouwing van het bruto vloeroppervlak (BVO);
 • Subcategorie 5.6 onderdeel a t/m d: de energielabelklasse volgens de bepalingsmethode NTA 8800 vóór de renovatie, door een daartoe gecertificeerd bureau;
 • Subcategorie 5.6 onderdeel a t/m d: de berekening van de energielabelklasse volgens de bepalingsmethode NTA 8800 na de renovatie, door een daartoe gecertificeerd bureau;
 • Subcategorie 5.6 onderdeel a t/m d: registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Subcategorie 5.6 onderdeel e: de aanmelding en voorlopige toetsing voor de duurzame bouw maatlatmethodiek;
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?