Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.6 Renovatie utiliteitsgebouwen

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
19 mei 2022

Is uw utiliteitsgebouw gerenoveerd en daarmee minimaal 2 energielabels verbeterd? Gerenoveerde utiliteitsgebouwen met minimaal energielabel A kunnen een groenverklaring krijgen. Hierbij gaat het om gebouwen waarvoor in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) een energieprestatie-eis is vastgelegd.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Subcategorieën

Wanneer krijgt u een groenverklaring?

U kunt voor een groenverklaring in aanmerking komen als de energielabelklasse van het utiliteitsgebouw na renovatie 2 of meer energielabelklassen is verbeterd. Waarbij de energielabelklasse na renovatie minimaal energielabelklasse A of beter is. Een utiliteitsgebouw is volgens de regeling een gebouw waarvoor in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) een energieprestatie-eis is vastgelegd, met uitzondering van woningen. Ook komt u in aanmerking voor een groenverklaring als het te renoveren gebouw na renovatie voldoet aan een duurzaamheidscertificaat. Dit kan gaan om een BREEAM-NL, GPR Gebouw of LEED duurzaamheidscertificaat - met een minimaal niveau.

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Maximale hoogte van de groenfinanciering

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de subcategorie en van het type gebouw.

Hoogte groenfinanciering
Eisen waaraan u moet voldoen: Maximaal bedrag per m2 bruto vloeroppervlak: Maximaal bedrag per m2 bruto vloeroppervlak van een Rijks- of gemeentelijk monument of maatschappelijk vastgoed:
Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel a € 300 € 450
Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel b € 450 € 600
Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel c € 600 € 750
Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel d € 750 € 1.000
Categorie 5.6, eerste lid, onderdeel e € 750 € 1.000

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Onderbouwing van het bruto vloeroppervlak (BVO);
 • Subcategorie 5.6 onderdeel a t/m d: de energielabelklasse volgens de bepalingsmethode NTA 8800 vóór de renovatie, door een daartoe gecertificeerd bureau;
 • Subcategorie 5.6 onderdeel a t/m d: de berekening van de energielabelklasse volgens de bepalingsmethode NTA 8800 na de renovatie, door een daartoe gecertificeerd bureau;
 • Subcategorie 5.6 onderdeel a t/m d: registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Subcategorie 5.6 onderdeel e: de aanmelding en voorlopige toetsing voor de duurzame bouw maatlatmethodiek;
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.
Bent u tevreden over deze pagina?