Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.5 Nieuwbouw utiliteitsgebouwen

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
19 mei 2022

U kunt op meerdere manieren voor een groenverklaring in aanmerking komen bij een nieuw te bouwen utiliteitsgebouw. Een utiliteitsgebouw is volgens de regeling een gebouw waarvoor in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) een energieprestatie-eis is vastgelegd, met uitzondering van woningen.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Subcategorieën

Wanneer krijgt u een groenverklaring?

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Er zijn 3 opties om aan de eisen voor een groenverklaring te voldoen:

 1. Energieprestatie op basis van BENG 2 (subcategorie 5.5, onderdelen a, b en c)
 2. Milieuprestatie op basis van MPG-score (subcategorie 5.5, onderdeel d)
 3. BREEAM-NL, GPR Gebouw of LEED duurzaamheidscertificaat met een minimaal niveau (subcategorie 5.5, onderdeel e)

Maximale hoogte van de groenfinanciering

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de subcategorie en van het type gebouw.

Hoogte groenfinanciering
Eisen waaraan u moet voldoen: Maximaal bedrag per m2 bruto vloeroppervlak: Maximaal bedrag per m2 bruto vloeroppervlak van maatschappelijk vastgoed:
subcategorie 5.5, onderdeel a € 1.000 € 1.300
subcategorie 5.5, onderdeel b en c € 600 € 800
subcategorie 5.5, onderdeel d € 1.000 € 1.300
subcategorie 5.5, onderdeel e € 1.500 € 1.800

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Onderbouwing van het bruto vloeroppervlak (BVO);
 • Subcategorie 5.5 onderdelen a, b en c: een BENG-berekening volgens de bepalingsmethode NTA 8800;
 • Subcategorie 5.5 onderdelen a, b en c: registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Subcategorie 5.5, onderdeel d: een MPG-berekening;
 • Subcategorie 5.5, onderdeel e: de aanmelding en voorlopige toetsing voor de duurzame bouw maatlatmethodiek;
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.
Bent u tevreden over deze pagina?