Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.5 Nieuwbouw utiliteitsgebouwen

Gepubliceerd op:
19 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2021

U kunt op meerdere manieren voor een groenverklaring in aanmerking komen bij een nieuw te bouwen utiliteitsgebouw. Een utiliteitsgebouw is volgens de regeling een gebouw waarvoor in het Bouwbesluit 2012 een energieprestatie-eis is vastgelegd, met uitzondering van woningen.

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Er zijn 3 opties om aan de eisen voor een groenverklaring te voldoen:

 1. Energieprestatie op basis van BENG 2 (subcategorie 5.5, onderdelen a, b en c)
 2. Milieuprestatie op basis van MPG-score (subcategorie 5.5, onderdeel d)
 3. Duurzaamheidscertificaat voor gebouwen (subcategorie 5.5, onderdeel e)

Maximale hoogte van de groenfinanciering

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de subcategorie en van het type gebouw.

Als voldaan wordt aan de eisen zoals opgenomen onder:

komt per vierkante meter bruto vloeroppervlak een bedrag in aanmerking van maximaal:

in het geval van maatschappelijk vastgoed, komt per vierkante meter bruto vloeroppervlak een bedrag in aanmerking een bedrag van maximaal:

subcategorie 5.5, onderdeel a

€ 1.000

€ 1.300

subcategorie 5.5, onderdeel b en c

€ 600

€ 800

subcategorie 5.5, onderdeel d

€ 1.000

€ 1.300

subcategorie 5.5, onderdeel e

€ 1.500

€ 1.800

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Onderbouwing van het bruto vloeroppervlak (BVO);
 • Subcategorie 5.5 onderdelen a, b en c: een BENG-berekening volgens de bepalingsmethode NTA 8800;
 • Subcategorie 5.5 onderdelen a, b en c: registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Subcategorie 5.5, onderdeel d: een MPG-berekening;
 • Subcategorie 5.5, onderdeel e: de aanmelding en voorlopige toetsing voor de duurzame bouw maatlatmethodiek;
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?