Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.3 + 5.4 Renovatie woningen door eigenaar + derden

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
19 mei 2022

U kunt voor een groenverklaring in aanmerking komen als de energielabelklasse van de woning na renovatie 2 of meer energielabelklassen is verbeterd. Waarbij de energielabelklasse na renovatie minimaal energielabelklasse B of beter is.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Subcategorieën

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Maximale hoogte van de groenfinanciering

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de subcategorie en van het type gebouw.

Bij een verbeteringsniveau van de energie-index zoals opgenomen onder:

komt per woning een bedrag in aanmerking van maximaal:

of in het geval van een Rijks- of Gemeentemonument een bedrag van maximaal:

categorie 5.3 (of 5.4), onderdeel a

€ 25.000

€ 45.000

categorie 5.3 (of 5.4), onderdeel b

€ 50.000

€ 70.000

categorie 5.3 (of 5.4), onderdeel c

€ 75.000

€ 100.000

categorie 5.3 (of 5.4), onderdeel d

€ 100.000

€ 150.000

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • De energielabelklasse volgens de bepalingsmethode NTA 8800 vóór de renovatie, door een daartoe gecertificeerd bureau;
 • De berekening van de energielabelklasse volgens de bepalingsmethode NTA 8800 na de renovatie, door een daartoe gecertificeerd bureau;
 • Registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.
Bent u tevreden over deze pagina?