Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 7.4 Vegetatiedaken

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022
Gepubliceerd op:
28 januari 2016

Projecten gericht op de aanleg van vegetatiedaken of groene gevels in stedelijk gebied, al dan niet in combinatie met voorzieningen ter bevordering van de biodiversiteit.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling.

Maximale hoogte van de groenfinanciering

Voor een toelichting op de maximale hoogte van de groenfinanciering zie de regelingstekst (link).

Groenverklaring Aanvragen

Dit heeft u nodig om een groenverklaring aan te vragen

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum
  • Beschrijving van het project aan de hand van de regelingseisen (indien dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen)
  • Aangevraagde of toegekende subsidies
In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?