Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 4.3 Efficiënt gebruiken van energie

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 3 subcategorieën: procesintensificatie, koelen en vriezen, en nuttig gebruik van restenergie.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Subcategorie 4.3.1: Procesintensificatie

Projecten gericht op het aanschaffen en in gebruik nemen van innovatieve apparatuur, procestechnieken en proces ontwikkelingsmethoden. Het gaat er dan om dat die, in vergelijking met conventionele (ouderwetse) processen, zorgen voor een substantiële (aanzienlijke) energiebesparing in de industrie.

Subcategorie 4.3.2: Koelen en vriezen

Projecten gericht op het energiezuinig koelen of vriezen van ruimten of processen. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.3.3: Nuttig gebruik van restenergie

Projecten gericht op het uitkoppelen bij de bron en het transporteren van afvalwarmte en – koude voor het verwarmen van gebouwen of processen.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Subcategorie 4.3.2: productblad waaruit blijkt dat het systeem of de installatie aan de regelingseisen voldoet;
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?