Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.1 Nieuwbouw woningen

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
6 april 2022

U kunt op meerdere manieren in aanmerking komen voor een groenverklaring voor een nieuw te bouwen woning.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Subcategorieën

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Er zijn 2 opties om aan de eisen voor een groenverklaring te voldoen:

 1. Energieprestatie op basis van BENG 2  (subcategorie 5.1, onderdelen a en b)
 2. Milieuprestatie op basis van MPG score (subcategorie 5.1, onderdeel c)

Welke kosten kunt u opvoeren?

 • Projecten zoals genoemd in onderdelen a en c: een bedrag van € 150.000 per woning;
 • Projecten zoals genoemd in onderdeel b: een bedrag van € 75.000 per woning.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Subcategorie 5.1a en 5.1b: BENG-berekening middels de bepalingsmethode NTA 8800;
 • Subcategorie 5.1a en 5.1b: registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Subcategorie 5.1c: MPG-berekening die ook is gebruikt voor de omgevingsvergunning;
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.
Bent u tevreden over deze pagina?