Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 5.1 Nieuwbouw woningen

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022

U kunt op meerdere manieren in aanmerking komen voor een groenverklaring voor een nieuw te bouwen woning.

In alle gevallen moet u voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam hout.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Er zijn 2 opties om aan de eisen voor een groenverklaring te voldoen:

 1. Energieprestatie op basis van BENG 2  (subcategorie 5.1, onderdelen a en b)
 2. Milieuprestatie op basis van MPG score (subcategorie 5.1, onderdeel c)

Welke kosten kunt u opvoeren?

 • Projecten zoals genoemd in onderdelen a en c: een bedrag van € 150.000 per woning;
 • Projecten zoals genoemd in onderdeel b: een bedrag van € 75.000 per woning.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

 • Een korte beschrijving van het project;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Een tijdsplanning met belangrijke data van het project. Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de oplevering;
 • Omgevingsvergunning of aanvraag omgevingsvergunning;
 • Het (definitieve) bouwkundige- en installatietechnische bestek;
 • Situatietekening(en);
 • Subcategorie 5.1a en 5.1b: BENG-berekening middels de bepalingsmethode NTA 8800;
 • Subcategorie 5.1a en 5.1b: registratiegegevens BENG-berekening in EP-online (als de toegevoegde BENG-berekening een andere berekening is dan de BENG-berekening die is gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning);
 • Subcategorie 5.1c: MPG-berekening die ook is gebruikt voor de omgevingsvergunning;
 • Aannemersovereenkomst (hoofd)aannemer, inclusief eventuele begroting;
 • Duurzaam hout-certificaat van de aannemer;
 • Documentatie waaruit blijkt waar en hoeveel hout gebruikt wordt;
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?