Open voor aanvragen

Gebouwde omgeving en MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
11 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2023

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat een duurzame gebouwde omgeving bevordert? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Denk hierbij aan investeringen die bijdragen aan een circulaire economie of klimaatadaptatie.

Bij circulair bouwen verbruikt u minder grondstoffen en ziet u bouwafval als grondstof voor nieuwe bouwprojecten. Daarnaast staan er verschillende technieken op de Milieulijst om klimaatadaptief te bouwen. Dit zorgt ervoor dat we beter bestand zijn tegen hittestress en wateroverlast door extreme neerslag.

  Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over de gebouwde omgeving te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden van de MIA\Vamil.

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2023 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2023. Deze bedrijfsmiddelen richten zich op energiebesparing. Aanvragen hiervoor doet bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2023

  Op de Milieulijst 2023 staan weer nieuwe mogelijkheden voor duurzame investeringen in de gebouwde omgeving. In bovenstaande infographic komen deze nieuwe bedrijfsmiddelen onder verschillende categorieën terug, zoals:

  • een (verdergaand) zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International (onder 'Duurzame gebouwen')
  • circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie (onder 'Bouwmaterialen' en 'Interieur en inrichting')
  • een accu of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten (onder 'Bouwmaterieel')

  Bekijk de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst 2023

  MIA\Vamil in de praktijk

  "Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze bedrijfsmissie. Klimaatadaptatie en circulariteit spelen een belangrijke rol. We willen de wereld een stukje mooier en blijer maken."

  Lees praktijkverhaal

  Hans Koppenol
  Bedrijfsleider van AW Groep

  Circulaire gebouwen

  De eisen voor de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn in 2023 vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen die toegepast worden in het gebouw. Voor het melden van een circulair gebouw voor de Milieulijst 2023 vindt u hieronder onze Handreiking Circulaire Gebouwen- Milieulijst 2023.

  Naast circulaire gebouwen staan er nog andere circulaire bedrijfsmiddelen voor de gebouwde omgeving op de Milieulijst. Deze bedrijfsmiddelen herkent u in de Milieulijst aan het blauwe CE-logo.

  Klimaatadaptie en de inzet van groen

  Klimaatadaptieve maatregelen zijn nodig om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. We passen de gebouwde omgeving hierop aan, zodat we minder kwetsbaar worden voor klimaatverandering. Te denken valt aan het lokaal vasthouden van water in buffers onder de grond of op het dak en het stimuleren van lokale infiltratie. 

  Of de inzet van groen, omdat dit water vasthoudt en bijdraagt aan de verlaging van de temperatuur in de stad. Oppervlakken met planten warmen namelijk minder snel op en houden minder warmte vast. Groene daken werken dan ook koude- en warmteregulerend. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat, is energiebesparend en zorgt daarmee voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast draagt meer groen bij aan het in stand houden van de biodiversiteit.

  Vragen over MIA\Vamil?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?