Renovatiestandaard

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2024
Gepubliceerd op:
20 januari 2023

Gaat u vóór 2030 uw utiliteitsgebouw renoveren? Dat is een natuurlijk moment om u voor te bereiden op de toekomst. De renovatiestandaard geeft houvast. Met deze vrijwillige standaard weten gebouweigenaren en -beheerders op tijd waar ze aan toe zijn. Voorkom dat u meerdere keren moet verbouwen vóór 2050.

Wat is de renovatiestandaard?

De renovatiestandaard is een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. Om de klimaatdoelen te halen moeten gebouwen duurzamer worden. Na 2030 wordt er een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050.

Als u vóór 2030 gaat verbouwen, wilt u uiteraard alvast voldoen aan de eindnorm. De renovatiestandaard is bedoeld om u een houvast te geven voordat de eindnorm verplicht wordt.
Een gebouw dat aan de renovatiestandaard voldoet is energiezuinig genoeg tot 2050. Deze richtlijn is nog niet verplicht en is alleen van toepassing op utiliteitsbouw, niet op woningen.

Welke gebouwen komen in aanmerking?

De volgende soorten gebouwen komen in aanmerking voor de renovatiestandaard:

•    winkels
•    recreatie- en sportgebouwen
•    horeca
•    kantoren
•    zorginstellingen
•    onderwijsinstellingen
•    gevangenissen

Hoe energiezuinig een gebouw moet zijn, hangt af van de oppervlakte en gebruiksfunctie(s). 

Renovatiestandaard in de praktijk

Kantoren moeten sinds 2023 minimaal energielabel C te hebben. Aart, Bjorn en Sven Bosman gingen een stapje verder tijdens hun renovatie. Zij zijn sinds 2005 eigenaar van het kantoorpand ABOG Business Centre in Amersfoort. Het resultaat: energielabel A+++. Daarmee voldoen ze aan de renovatiestandaard.

Ook toekomstbestendig renoveren? Lees meer over de aanpak van ABOG Business Centre in het praktijkverhaal.

Renovatiestandaard op het energielabel  

Vraagt u bij een erkend adviseur een energielabel aan? Na opname kent deze een labelletter tussen de G (slechtste energieprestatie) en A+++++ (beste energieprestatie) toe aan het gebouw.

Welke maatregelen kunt u bijvoorbeeld nemen om de energieprestatie te verbeteren?

•    LED lampen
•    betere isolatie
•    zonnepanelen
•    een warmtepomp

Lees meer op de pagina Energielabel Utiliteitsgebouwen.  Is de energieprestatie goed genoeg voor de verschillende gebruiksfuncties van het gebouw? Vanaf half 2023 komt er op het energielabel te staan dat het gebouw aan de renovatiestandaard voldoet.

Renovatiestandaard per gebruiksfunctie

Het hangt van de combinatie van gebruiksfuncties af hoe goed de energieprestatie van een gebouw minimaal moet zijn om te voldoen aan de renovatiestandaard. In de onderstaande tabel leest u per gebruiksfunctie de indicatieve labelletter.

Indicatieve labelletter per gebruiksfunctie
Gebruiksfunctie Label 
Bijeenkomst A+++
Gevangeniscel A++
Gezondheidszorg met bed A++
Gezondheidszorg zonder bed A+++
Kantoor A+++
Logies A++
Onderwijs A+++
Sport A++
Winkel A+++

Plan vooruit

Gaat u de komende tijd verbouwen? Gebruik dan dit natuurlijke moment om zo veel mogelijk in één keer te doen. Heeft u daarvoor nog geen plannen? Neem de renovatiestandaard dan mee als doel voor de lange termijn in uw meerjarige planning of uw portefeuilleroutekaart.

Wees op tijd. Hoe eerder u ermee aan de slag gaat, hoe beter. Zo betaalt u niet teveel aan energieverbruik en verbouwingen.

Gebouwgebonden energie

Het energielabel gaat alleen over de zogenaamde gebouwgebonden energie. Dat is de energie die het kost om in het gebouw te verblijven en u te verplaatsen. Dit verbruik wordt apart berekend. Onder gebouwgebonden energiegebruik vallen:

•    verwarming en airconditioning
•    ventilatie
•    verlichting

Procesgebonden energie wordt niet meegerekend. Dat is de energie die het kost om uw werk te doen in het gebouw.

Energiegebruik gebouwen inzien met het DVU

Krijg meer inzicht in het werkelijke energieverbruik van uw gebouw. En vergelijk het energiegebruik van uw gebouw met dat van andere gebouwen. Met het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) kunt u gemakkelijk en veilig bepalen wat voor uw gebouw het werkelijke energiegebruik per m2 is. Uw gebruiksdata kunt u ook delen met andere partijen: bijvoorbeeld uw energieadviseur of de aannemer die uw verduurzaming uitvoert.

Waar houdt u nog meer rekening mee bij het renoveren?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?