Open voor aanvragen

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Laatst gecontroleerd op:
12 juli 2023
Gepubliceerd op:
22 december 2010

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik, de BMKB-G.

Hoogte subsidie

Startdatum:
zaterdag 31 december 2022
00:00
Einddatum:
woensdag 30 juni 2027
00:00
Maximaal € 1,5 miljoen

BMKB verruimd met een groen luik: BMKB-G

Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten, is de BMKB verruimd met een groen luik: BMKB-G. De BMKB-G is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden.

Lees meer over de BMKB-G

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

Webportaal en helpdesk voor financiers

Er is een webportaal speciaal en alleen toegankelijk voor financiers. Dit bevat het volgende: de Handleiding BMKB, een portaal om meldingen/wijzigingen door te voeren, de mogelijkheid om vragen aan ons te stellen.

De BMKB helpdesk voor financiers is telefonisch bereikbaar via 088-0425988. 

Budget

De BMKB is verruimd tot en met 1 juli 2027. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 333.333 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Voorwaarden

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.

Aanvragen

U vraagt de BMKB niet zelf aan. Dit gebeurt via uw financier.

Lees meer over het aanvraagproces

Na uw aanvraag

De financier is bij het afsluiten van het borgstellingskrediet een eenmalige garantieprovisie verschuldigd aan ons. Deze provisie is gebaseerd op het borgstellingskrediet en het tarief is afhankelijk van de looptijd. De financier rekent deze provisieverplichting aan u door.

Lees meer over wat er na uw aanvraag gebeurt

Wet- en regelgeving

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?