Open voor aanvragen

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Gepubliceerd op:
22 december 2010
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 31 december 2021
11:00 PM (CET)
Einddatum:
woensdag 29 juni 2022
10:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 1,5 miljoen
Totaal budget:
€ 665.000.000

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

Webportaal voor financiers

Er is een webportaal speciaal en alleen toegankelijk voor financiers. Dit bevat het volgende: de Handleiding BMKB, een portaal om meldingen/wijzigingen door te voeren, de mogelijkheid om vragen aan ons te stellen.

Verruiming en aanpassing BMKB vanwege coronavirus

De coronafinancieringsregeling met staatsgarantie BMKB-C is opnieuw opengesteld tot en met het 2e kwartaal van 2022. Aangesloten financiers werken aan de voorbereiding om financieringsaanvragen met BMKB-C weer in behandeling te kunnen nemen. De datum waarop een ondernemer een aanvraag kan indienen kan per financier verschillen. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw financier.

Lees meer over de verruiming van de BMKB

Budget

Het garantiebudget van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 is € 625 miljoen voor banken en € 40 miljoen voor niet-bancaire financiers.

De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Voorwaarden

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.

Aanvragen

U vraagt de BMKB niet zelf aan. Dit gebeurt via uw financier.

Lees meer over het aanvraagproces

Na uw aanvraag

De financier is bij het afsluiten van het borgstellingskrediet een eenmalige garantieprovisie verschuldigd aan ons. Deze provisie is gebaseerd op het borgstellingskrediet en het tarief is afhankelijk van de looptijd. De financier rekent deze provisieverplichting aan u door.

Lees meer over wat er na uw aanvraag gebeurt

Wet- en regelgeving

Vragen over BMKB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?