Open voor aanvragen

Aanvraaginformatie Borgstelling MKB-kredieten

Gepubliceerd op:
4 april 2011
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Aanvragen van een Borgstelling MKB-krediet (BMKB) loopt via een van de aangesloten financiers. U hoeft zelf voor de BMKB dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten.

Het enige dat u kunt doen is uw financier verzoeken om zo nodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

  1. De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de financier.
  2. De financier beslist of hij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden.
  3. Als de financier u een krediet wil verstrekken, dan moet u samen met hem onderhandelen over de kredietvoorwaarden. Uiteraard moet de financier de BMKB voorwaarden in acht nemen.
  4. Nadat de offerte is ondertekend meldt de financier het verleende borgstellingskrediet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan.

Provisie

De financier is bij het afsluiten van het borgstellingskrediet een eenmalige garantieprovisie verschuldigd aan RVO. Deze provisie is gebaseerd op het borgstellingskrediet en het tarief is afhankelijk van de looptijd. De financier rekent deze provisieverplichting aan u door.

Garantieprovisie

Aantal kwartalen Regulier, starters en klein krediet BSK Innovatief BSK
t/m 8 3,90% 5,55%
9 t/m 24 4,25% 6,10%
25 t/m 48 5,85% 8,35%

Verschillende looptijden

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van maximaal 12 jaar.

Aflossen en opschorten

De regels die bij een borgstellingskrediet gelden (zoals de omvang, looptijd, aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type onderneming (starter of gevestigde ondernemer) en het doel van de lening. Uiterlijk 6 maanden na kredietondertekening begint u met aflossen. Afhankelijk van het type borgstelling en onderneming is het mogelijk om de lening voor een bepaalde duur op te schorten.

Waar kunt u terecht voor financiering voor BMKB?

U vraagt de BMKB aan via uw financier. Welke dat zijn, vindt u in het overzicht van geaccrediteerde financiers

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?