Open voor aanvragen

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2023
Gepubliceerd op:
22 december 2010

Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
vrijdag 31 december 2021
00:00
Einddatum:
vrijdag 13 juni 2025
17:00
Totaal budget:
€ 300.000.000

Voor ondernemers

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Lees meer over deelnemen als ondernemer.

Voor financiers

Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie. Lees meer over deelnemen als financier.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het GO-team is verantwoordelijk voor:

  • behandelen van aanvragen voor garantiefinanciering;
  • voorlichting: presentaties en behandeling voorgelegde cases;
  • beheer op lopende portefeuille (wijzigingen, herstructureringen, verliesdeclaraties, facturering, etc.);
  • behandelen toetredingsverzoeken banken; en
  • controle op leningdocumentatie en informatieverstrekking aan belanghebbenden.

Staatsgarantie

Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd.

Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken bedrijfsfinanciering en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen. Sinds 2009 hebben de deelnemende banken voor ruim € 3,5 miljard GO-leningen verstrekt. De overheid heeft dus meer dan € 1,75 miljard aan garanties afgegeven.

Aanvragen

Financiers kunnen hun garantieaanvraag voor de GO tot 13 juni 2025, 17:00 uur indienen bij RVO.

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering kan een onderneming zich wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken.

Lees meer over het aanvraagproces

Na uw aanvraag

Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de bank het standpunt van de Staat. In de praktijk weet RVO een reactietermijn te hanteren die aanzienlijk korter is. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In het beoordelingsproces van een aanvraag voor GO-garantie is er aandacht voor MVO. Raadpleeg voor meer achtergrond de afspraken over IMVO met de financiële sector.

Wet- en regelgeving

Raadpleeg de officieel gepubliceerde tekst van de Garantie Ondernemingsfinanciering op wetten.overheid.nl. Of raadpleeg de overige officiële publicaties voor de GO.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de GO-C regeling? Meld u dan aan voor onze GO-nieuwsbrief.

In de brochure Garantie Ondernemingsfinanciering leest u meer over de werking van de regeling.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?