Open voor aanvragen

De door de bank verschuldigde provisies

Laatst gecontroleerd op:
14 januari 2021
Gepubliceerd op:
3 februari 2012

De bank is provisie verschuldigd aan de Staat over de verstrekte garantie.

Meer informatie verschuldigde provisies

 • De garantieprovisie over het gegarandeerde deel van de lening bedraagt de marge boven Euribor die de bank de onderneming in rekening brengt onder aftrek van:
  - 25 basispunten beheervergoeding; en
  - de liquiditeitspremie zoals die in de marge is opgenomen
 • De afsluitprovisie wordt, onder aftrek van 50 basispunten behandelingskosten voor de bank, gedeeld tussen de bank en de Staat.
 • Verder deelt de Staat (naar rato) mee in alle overige inkomsten op de lening.
 • De provisie is per kwartaal verschuldigd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Eenmalige inkomsten (zoals afsluitprovisie) worden direct verrekend.
 • Er kan een hoger tarief voor de garantieprovisie worden vastgesteld. Dit gebeurt als de financier een te lage marge voorstelt voor het risico.
 • Bij volledige vervroegde aflossing ineens wordt de garantieprovisie over de overblijvende looptijd per direct afgedragen. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing gaat dit naar rato.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?