Open voor aanvragen

Aanvraaginformatie Garantie Ondernemingsfinanciering

Gepubliceerd op:
3 februari 2012
Laatst gecontroleerd op:
8 november 2022

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) dient een onderneming zich te wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken.

De bank bepaalt of de kredietaanvraag in behandeling wordt genomen. Nadat de bank deze kredietvraag heeft goedgekeurd, beslist de bank of een verzoek tot garantiestelling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt ingediend. De bank bekijkt of aan de voorwaarden van de Garantie Ondernemingsfinanciering wordt voldaan.

Voor het verzoek om de GO van toepassing te verklaren dient de bank bij RVO een ingevuld standaardformulier in plus de vereiste bijlagen, onder andere:

  • Het kredietvoorstel met alle bijlagen zoals het door de bank in behandeling is genomen.
  • De notulen van het goedkeuringsbesluit.
  • De jaarrekening van de te financieren onderneming over de laatste 2 jaren, tussentijdse cijfers en de meerjaren prognose na financiering.

Reactietermijn RVO

Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de bank het standpunt van de Staat. In de praktijk weet RVO een reactietermijn te hanteren die aanzienlijk korter is. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

Wilt u weten welke banken meedoen aan de GO-regeling? U leest het op de pagina Welke financiers doen mee?

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?