Open voor aanvragen

Verplichtingen van de bank (GO)

Gepubliceerd op:
3 februari 2012
Laatst gecontroleerd op:
14 januari 2021

De bank heeft een aantal verplichtingen bij deelname aan de GO.

Verplichtingen bank

  • afrekening verschuldigde provisie per kalenderkwartaal;
  • goede administratievoering en kredietbeheer;
  • vooraf instemming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vragen bij gedogen van tijdelijke afwijkingen van de kredietvoorwaarden (waivers);
  • vooraf instemming van RVO vragen bij permanente aanpassingen van de kredietovereenkomst (amendments);
  • goed beheer van het krediet, rekening houdend met de belangen van de garant;
  • desgevraagd geeft de bank informatie over de onderneming en het gevoerde kredietbeheer;
  • onmiddellijk melden van surseance of faillissement bij RVO.

Wijziging/beheer van de verstrekte GO-faciliteiten

De financier mag eenmalig een uitstel op het aflossingsschema geven van maximaal 4 kwartalen. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van RVO nodig. U moet uitstel altijd melden aan RVO.

Voor langer of meer uitstel op het aflossingsschema is wel altijd goedkeuring van RVO nodig.

Voor onderstaande heeft u ook altijd toestemming van ons nodig:

  • gedogen van tijdelijke afwijkingen op de kredietvoorwaarden (waivers);
  • instemming met blijvende wijzigingen van de kredietvoorwaarden (amendments).
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?