Open voor aanvragen

Verliesdeclaratie door de bank (GO)

Gepubliceerd op:
3 februari 2012
Laatst gecontroleerd op:
14 januari 2021

In bepaalde gevallen kunt u verlies op het gegarandeerde deel van banklening declareren. Dit doet u met het vastgestelde formulier. Lees meer over in welke gevallen u verlies kunt declareren.

Verlies declareren

U kunt verlies declareren:

 • bij ontbinding rechtspersoon / onderneming;
 • bij faillissement of surseance;
 • bij gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Als kwijtschelding nodig blijkt om faillissement af te wenden kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) daarvoor goedkeuring geven;
 • als aannemelijk is dat de kredietnemer structureel niet aan betalingsverplichtingen kan voldoen.

Vereiste bijlagen van verliesdeclaratie zijn:

 • informatie over het bedrijf;
 • recente jaarrekeningen;
 • verslag gevoerd beheer;
 • kopie overige stukken waaruit eventuele opbrengsten blijken.

RVO controleert bij verliesdeclaratie:

 • of er sprake is van een declarabele situatie;
 • of er sprake is van adequaat door de bank gevoerd beheer;
 • de juiste toerekening van verlies en opbrengst voor de Staat (naar rato).

RVO besluit binnen 13 weken over de declaratie. De verplichting tot provisieafdracht vervalt, als RVO de verliesdeclaratie goedkeurt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?