Rapportages ophalen voor omgevingsdiensten en bevoegd gezag

Laatst gecontroleerd op:
19 februari 2024
Gepubliceerd op:
28 juli 2023

Hoe haalt u rapportages op voor de informatie-, onderzoeks- en EED-auditplicht? Deze uitleg is voor de omgevingsdiensten die toezicht houden op de energiebesparingsplicht. En voor het bevoegd gezag vanuit gemeenten en provincies.

Handmatige download of webservice

U haalt de rapportages op 2 manieren op:

  1. Download de rapportages handmatig op Mijn RVO.
  2. Haal de rapportages op via onze webservice en bekijk ze in uw eigen zaaksysteem. Uw zaaksysteem is de softwareapplicatie die u voor uw toezichthoudende activiteiten gebruikt.

Rapportages handmatig downloaden

1. Vraag eHerkenning aan

Vraag eHerkenning niveau 2+ of hoger aan voor de personen binnen uw organisatie die de rapportages in eLoket via Mijn RVO ophalen. Deze personen hebben de juiste machtiging nodig. Het toekennen van een eHerkenningsmiddel niveau 2+ duurt gemiddeld 5 werkdagen. Hieraan zijn kosten verbonden.

2. Haal rapportages op via Mijn RVO

Heeft u de eHerkenning niveau 2+ of hoger? Login op Mijn RVO. Daar download u handmatig de rapportages. Bekijk ook de handleidingen op Mijn RVO:

Inlezen via onze webservice in uw zakensysteem

Haalt u de rapportages op via onze webservice? Richt dan eerst uw zakensysteem hierop in. Overleg met uw IT-afdeling en volg onderstaande stappen.

1. Schaf PKI-overheidscertificaat aan

Via onze webservice gebruikt u de standaard Digikoppeling WUS. Voordat u de webservice kunt gebruiken, moet u een PKI-overheidscertificaat aanschaffen (PKI-overheidservercertificaat, standaard SSL, SBR). Dit duurt enkele weken. Hieraan zijn kosten verbonden.

2. Aanmelden voor de webservice

Heeft u het PKI-overheidscertificaat ontvangen, dan meldt u zich aan voor de webservice via informatieplicht-bg@rvo.nl. U levert daarbij de contactgegevens aan van de persoon met wie wij de technische details van de koppeling kunnen bespreken.

Wij nemen contact op om de technische specificaties van de webservice te delen. Gebruikt u een Software as a Service (SAAS)-leverancier? Dan ontvangt u een formulier waarmee u de SAAS-leverancier machtigt om namens u gegevens uit Mijn RVO op te halen.

3. Rapportages ophalen uit Mijn RVO

Via de webservice haalt u de rapportages op via een automatische koppeling tussen Mijn RVO en uw zaaksysteem. Hoe u dat doet, leest u in de handleidingen op Mijn RVO (half september 2023 beschikbaar):

Toezicht en handhaving

De omgevingsdiensten houden toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht en de daarbij horende informatie- en onderzoeksplicht.

In de informatieplichtrapportages staan rubriceringscodes. Deze codes maakt het systeem automatisch met de gegevens die u indiende. Met deze codes bepalen de omgevingsdiensten de volgorde waarin zij hun toezichthoudende activiteiten uitvoeren. Lees de uitleg over de rubriceringscodes.

Bevoegd gezag

De verdeling van het bevoegd gezag is als volgt:     

  • De gemeente is het bevoegd gezag voor de meeste bedrijven en instellingen voor de energiebesparings-, de informatie- en de onderzoeksplicht energiebesparing.
  • De provincie is het bevoegd gezag voor locaties met een milieubelastende activiteit uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) (zogenaamde complexe bedrijven).
  • RVO is het bevoegd gezag voor de EED-auditplicht. Ook stellen wij goedgekeurde rapportages ter beschikking aan de relevante omgevingsdiensten en lokaal bevoegd gezag.
Bent u tevreden over deze pagina?